fredag 14 juni

Opinion

– Det är ett oomtvistat faktum att våra medlemmars vapen inte är ett problem i samhället, skriver tre företrädare för svenska jägar- och skytteorganisationer i ett gemensamt debattinlägg. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Vapenfrågorna måste komma vidare”

Precis som övriga delar av samhället reagerar landets jägare och sportskyttar på det våld och de skjutningar som återkommande sker i vårt land. Även vi önskar att åtgärder införs som stoppar och försvårar de kriminellas framfart. I den stundvis intensiva diskussionen kring vapenfrågorna är det dock lätt att fokus hamnar fel och att det blir viktigare att vinna debatten än att lösa problemen.

Ingen kan påstå att jägarnas eller sportskyttarnas vapen är relevanta i de skjutningar som förekommer mellan gäng och kriminella runt om i Sverige. Det är ett oomtvistat faktum att våra medlemmars vapen inte är ett problem i samhället. Brottslingarna använder illegala och insmugglade vapen.

Kriminaliteten tillsammans med den rikliga tillgången på dessa vapen i samhället är grundproblemet, där ligger sannolikt också stora delar av lösningen.

 

Konstruktiva förslag

Svenska Jägareförbundet, Skyttesportförbundet och Pistolskytteförbundet vill fortsätta vara konstruktiva delar av samhället, och bidra att frågorna hanteras rätt och att diskussionen kring detta är relevant och rimlig. I dag finns låsningar som ingen mer än de kriminella är befrämjade av.

I olika omgångar har vi fört fram förslag på ändringar i lagstiftning och regleringar, syftande till exempelvis:

  • Minskad byråkrati och enklare regler för sportskyttar och jägare.
  • Enklare regler för skjutbanor. I dag förekommer initiativ från bland annat Polisen som gör övningsskytte mer komplicerat.
  • Erkänn EU:s vapenpass, som gör det enklare och billigare att komma till Sverige för att jaga eller för att delta i skyttetävlingar.
  • Inför de förenklingar och positiva förslag som finns, exempelvis att ta bort licenskrav på ljuddämpare på samma sätt som våra grannländer har.

 

Verkligheten ändras inte

Vi är övertygade om att de nya regler gällande våra magasin som nu föreslås, inte kommer att förändra verkligheten på gator och torg.

Samtidigt accepterar vi att EU:s vapendirektiv måste implementeras i Sverige, i förhoppningen att detta inte försvårar för det legala skyttet mer än vad det motverkar de kriminella.

Låt oss tillsammans diskutera detta.

 

Lovade på bred front

Sveriges jägare och sportskyttar har på bred politisk front blivit lovade en implementering av vapendirektivet som gör att så lite som möjligt ska ändras av våra svenska regler. Vi förväntar oss att dessa löften infrias.

Samtidigt måste vi påbörja diskussionen om alla de andra frågorna som berör våra medlemmar.

Vi jägare och sportskyttar vill vara med och starta en konstruktiv dialog för att föra frågorna framåt.

Vi anser både att det behövs en modern vapenlagstiftning som ger goda förutsättningar för jakt och sportskytte och att regeringen tar krafttag mot den kriminella användningen av illegala vapen.

 

Bo Sköld

Generalsekreterare, Svenska Jägareförbundet

Jonas Edman

Förbundschef, Svenska Skyttesportförbundet

Nils-Anders Ekberg

Generalsekreterare, Svenska Pistolskytteforbundet

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.