torsdag 30 maj

Opinion

Svenska mästaren i dynamiskt gevär, Pia Clerté, uppmanar regeringens vapenutredare att inte försvåra tillvaron för legala vapenägare. Foto: Privat

Debatt: ”Vapendirektivet – hård eller mjuk implementering?”

En lång rad länder i EU diskuterar en mjuk implementering av EU:s vapendirektiv i den nationella lagstiftningen. Hur det blir i Sverige vet vi inte, men jag hoppas att regeringens vapenutredare Kazimir Åberg följer intentionerna att inte försvåra för legala vapenägare, skriver debattören Pia Clerté.

Pia Clerté.

Efter en snabb behandling av berörda instanser inom EU där man bortsåg från sina egna principer inom lagstiftning och helt struntade i en konsekvensanalys, röstades vapendirektivet igenom i EU-parlamentet. C, L, KD och SD röstade nej till förslaget, medan M tillsammans med S, V, FI och MP röstade ja.

Nu pågår arbetet med att implementera vapendirektivet i nationell lagstiftning av medlemsländerna. Arbetet ska enligt direktivet vara klart senast den 14 september 2018. Det åligger regeringens utsedde utredare Kazimir Åberg att reda ut begreppen och senast den 10 januari komma med ett förslag om svensk implementering.

 

Kompetens saknas

Vapendirektivet är skrivet av personer som saknar teknisk kompetens att inse konsekvenserna av vald ordalydelse, och den enskilt mest problematiska formuleringen gäller flytten av halvautomatiska vapen till kategori A (förbjuden för civilt innehav).

Ansvariga EU-parlamentariker anser att denna paragraf förbjuder kombinationen av halvautomatiskt vapen och magasin som kan ta mer än ett visst antal patroner.

Men det går även att tolka texten så att alla halvautomater som kan ta löstagbara magasin blir förbjudna, trots att detta inte är EU-parlamentets intention. Hur kommer detta att formuleras i svensk lag?

 

Hur blir det för jägarna?

Det finns även en signifikativ felöversättning att ta hänsyn till när man ser på implementeringen av direktivet. Den engelska orginalversionen använder uttrycket ”target shooter” som sedan felaktigt översatts till ”tävlingsskytt” i den svenska versionen.

Den korrekta översättningen är målskytt eller sportskytt. Alla tävlingsskyttar är målskyttar, men inte alla målskyttar är tävlingsskyttar. Det är självklart att man måste använda korrekt term när detta så småningom skrivs in i svensk lag.

Med det i åtanke så kan man inte låta bli att fundera på hur de utlovade undantagen för sportskyttar kommer se ut i praktiken.

Är det ett undantag som bara ska gälla skyttar som tävlar? Kommer det vara personligt (skytten) eller gälla varje vapen? Och hur kommer det egentligen att bli för jägarna? Till skillnad från sportskyttarna, har de ju inget undantag i vapendirektivet.

 

Kravet är uppfyllt

Jag hoppas även att utredaren ställt sig de rimliga frågorna runt förbudet av det som benämns stora magasin. Hur reglerar man något som inte är definierat (laddningsanordning)?

Är det förenligt med proportionalitetsprincipen att konsekvensen av att inneha en odefinierad ej licenspliktig del är återkallandet av samtliga innehavda licenser?

Avseende direktivets krav på regelbunden omprövning senast vart femte år på samtliga vapenlicenser, och med det svenska licenshaveriet i åtanke, hoppas jag att utredaren instämmer med parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildts (M) tolkning: att vårt svenska förfarande (där vapenlicenserna prövas mot brottsregistret varje natt) uppfyller kravet. Hon anser även att Sverige därmed kan ta bort femårslicenserna på enhandsvapen.

 

Uppmaning till utredare

Det vi ser nu är att länder som Frankrike, Tjeckien, Malta, Polen, Ungern, Italien, Finland och Slovakien diskuterar en mjuk implementering av vapendirektivet i sin lagstiftning.

Därför vill jag uppmana Kazimir Åberg att inte dröja vid de illa genomtänkta formuleringarna i vapendirektivet, utan istället se till EU-parlamentets intentioner att inte förhindra eller försvåra för legala vapenägare. Vapendirektivet torde därmed precis som regeringen formulerat det i sitt uppdrag ”inte bli onödigt betungande för enskilda tillståndsinnehavare”.

 

Pia Clerté

Dynamisk sportskytt

Svensk mästare, dynamiskt gevär

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.