Det är en stor besvikelse att Tidöpartierna nu valt det mest restriktiva alternativet till hur EU:s vapendirektiv ska implementeras i svensk lag, skriver debattörerna. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Tidöpartierna sviker jägare och sportskyttar”

Den svenska vapenlagstiftningen är redan i dag rigorös och ställer höga krav på vapenägare. Det är en stor besvikelse att Tidöpartierna nu valt det mest restriktiva alternativet till hur EU:s vapendirektiv ska implementeras.

Sverige har en lång tradition av jakt och målskytte och det vill Centerpartiet värna om.
Sverige är skyldig att genomföra EU:s vapendirektiv. Vi uppfyller redan idag många av de krav som ställs.
Eftersom vapenlagstiftning är så pass strikt i Sverige och för att jägare och sportskyttar inte ska betungas i onödan är det viktigt för oss att EU:s vapendirektiv genomförs på miniminivå.
Det är därför vi tidigare har röstat emot Socialdemokraterna och Miljöpartiets försök att överimplementera vapendirektivet.

Stor besvikelse

Under valrörelsen lovade inte bara vi, utan även Tidöpartierna upprepade gånger att implementeringen av EU:s vapendirektiv skulle ske på miniminivå.
I den nya utredningen om genomförande av direktivet lägger utredningen fram tre alternativ för att genomföra en reglering av magasin.
Ett på miniminivå (användningsreglering), ett på mellannivå (förvärvsreglering) och ett mycket restriktivt (innehavsreglering).
Det är en stor besvikelse att Tidöpartierna nu valt det mest restriktiva alternativet i sitt implementeringsförslag som de lämnat till Lagrådet.
Utöver att Tidöpartierna valt det mest restriktiva alternativet innebär utformningen på lagtexten en kriminalisering av innehav av vissa magasin trots att direktivet inte ställde upp något sådant krav.

Riskerar straff

I Sverige, till skillnad från de flesta andra EU-länder, utfärdas licenser på syfte, det vill säga jakt eller målskytte. Tidigare har dock gevär avsedda för jakt kunnat användas för målskytte, något som många inom skytterörelsen gjort i stället för att skaffa fler eller dubbla vapen.
Den väg Tidöpartierna nu valt att gå innebär bland annat att den som köpt ett magasin för att använda med sitt jaktvapen för målskytte, inte längre kan göra det, utan riskeras att straffas för det.

Ett tak

Centerpartiet står fast vid en minimi-implementering av EU:s vapendirektiv. Den svenska vapenlagen är så pass strikt att det i stället finns utrymme för lättnader som exempelvis ett slopande av femårslicenser och förenklat förfarande för att byta vapen.
Vi vill också införa ett tak om 30 dagar för licensansökningar.

 

Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson (C)
Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot och suppleant i justitieutskottet (C)
Hanna Wagenius, partistyrelseledamot (C)

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.