Debatt: Skinnpriserna inte som förr

Jägare som tror att priserna på viltskinn ska komma upp i nivåer som de var på 1970-talet hoppas förgäves. Foto: Jan Henricson

Jag har de senaste 15–20 åren köpt viltskinn från svenska jägare till mycket varierande priser. Dagens priser går inte att jämföra med de höga nivåer som fanns under sent 1970-tal. Tyvärr lever ovanstående prisnivåer kvar i sinnet hos många jägare, som har svårt att förstå prisutvecklingen på viltskinn.

Då kunde ett bra rävskinn inbringa runt 700 kronor, vilket var mycket högt med tanke på dåtidens löner och andra priser. Jag talade exempelvis med en man som då sålt 100 rävskinn och för pengarna köpt en ny Volvo.
Tyvärr lever ovanstående prisnivåer kvar i sinnet hos många jägare, som har svårt att förstå prisutvecklingen på viltskinn.
Vintern 2012–2013 uppnåddes priser på mård och räv som vi inte varit i närheten av på väldigt många år. Förhoppningen hos både jägare och uppköpare var naturligtvis att dessa nivåer skulle bibehållas under lång tid. Men, den vintern var ett undantag som vi nog inte får uppleva under överskådlig tid.

Priser följs åt
Priserna på viltskinn följer i allt väsentligt priserna på farmade skinn, då främst farmad mink och räv. Föregående vinter gjorde olika omständigheter i Asien att efterfrågan och därmed också priserna sjönk drastiskt på kort tid.
Stora mängder skinn förblev osålda vid auktionerna och det som såldes avyttrades till underpriser. Nu har försäljningen förbättrats så till vida att alla skinn som bjuds ut säljs, men till helt andra priser än tidigare. Detta ställer till stora problem, främst för uppfödarna.
För att åskådliggöra prisutvecklingen på skinn generellt har jag valt ut en representativ grupp farmad mink (Scanbrown hanar, storlek 30, kval Burgundy, färg xd) som sålts på aprilauktionen i Köpenhamn de senaste fem åren.
April 2010: 65.5 USD
April 2011: 89,3 USD
April 2012: 110,8 USD
April 2013: 125,4 USD
April 2014: 61,2 USD

Allt är inte svart
Med ovanstående redovisning som grund hoppas jag att den svenska jägarkåren bättre förstår den prissättning som skett på viltskinnen de senaste åren.
Det går inte att köpa skinn till högre priser än de slutliga kunderna betalar, även om man för 50 år sedan kunde få flera gånger mera för ett rävskinn än nu.
Allt är dock inte nattsvart, det finns fortfarande kunder som vill köpa bra svenska mård- och rävskinn.

Anders Tengbom, Eksjö
e.tengbom@telia.com

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.