Debatt: ”Naturvårdsverket har straffat ut sig”

Regeringens utredare föreslår en ny jakt- och viltförvaltningsmyndighet, men Naturvårdsverket avstyrker förslaget att inrätta en sådan. Naturvårdsverket vill ha kvar ansvaret för rovdjuren. Samtidigt bevisar man gång på gång, att man inte klarar av att förvalta utan bara kan tänka i bevarandetermer.

Först bevisar man saknaden av kompetens när det gäller jakt, genom att hitta på ett antal detaljregler för den tilltänkta licensjakten på varg. Reglerna är så begränsande att det inte hade varit praktiskt möjligt att uppfylla verkets egen målsättning, nämligen att hela revir skulle plockas bort.
Nu bevisar Naturvårdsverket att man inte kan hantera regional viltförvaltning. I stora delar av mellersta Sverige återstår bara en spillra av rådjursstammen.

Då man ändrat inventeringsreglerna med hårdare krav för att säkerställa hur många lodjur det finns, minskade på papperet 2013 antalet funna säkerställda lodjur, trots att man på många håll hittade betydligt fler lodjur jämfört med året innan.

Det i kombination med att det skjutits många lodjur i Norrland gör att man väljer att ställa in jakten. Ett nationellt mål borde ju inte medföra att man helt bortser från det regionala läget.

Loungar svälter ihjäl
Det är flera år sedan forskarna visade att den utvandringseffekt man får av en överstor lodjursstam är mycket marginell. Resultatet blir i stället att lodjursungar svälter ihjäl då rådjursstammen kraschar.
Man är alltså inte ens uppdaterad på viltforskningens flera år gamla kunskaper.

Adaptiv viltförvaltning innebär att man kan ändra inriktning och beslut efter det aktuella läget. Inte heller detta klarar Naturvårdsverket.

Trots att riksdagen beslutat om nya referensvärden för våra rovdjur, som innebär en sänkning avseende lodjuren, väljer Naturvårdsverket att bortse från dessa och tycker att de inte behöver gälla förrän nästa säsong.

Alla arter måste med
Ekologiskt anpassad viltförvaltning kan aldrig ske genom att hantera ett djurslag i taget, utan kräver att man tar har hänsyn till alla arter – djur, växter och inte minst människan. Naturvårdsverket tittar bara på rovdjuren utan hänsyn till övriga arter. De socio-ekonomiska effekterna tar man heller ingen hänsyn till.

Sammanfattningsvis behövs det verkligen en ny viltförvaltningsmyndighet med helt andra kvaliteter än vad Naturvårdsverket visat sig ha.
Naturvårdsverket har helt enkelt straffat ut sig själva och kommer aldrig lyckas återställa något av det förtroende som krävs för framtiden.

Hans Boström
Rovdjursansvarig Jägareförbundet Örebro

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.