Debatt: ”Myndigheter ändrar och tolkar på egen hand”

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land. Svenska folket väljer vart fjärde år 349 personer som ska företräda dem i riksdagen.”

Detta står att läsa på riksdagens hemsida, men hur stämmer det med verkligheten?
Nedanstående är några exempel på att det inte är på detta sätt, och det finns troligen flera liknande ärenden.
• Trafikverket vilseleder våra folkvalda med felaktig statistik och beslutsunderlag, för att gynna storslagna satsningar på infrastruktur, främst i storstadsregionerna.
• Naturvårdsverket avlönar jurister anställda hos en intresseförening för att överklaga egna beslut om förvaltning av rovdjur.
• Förvaltningsdomstolarna tillåter bara vissa föreningars och organisationers överklaganden i vissa sakfrågor.
Ska inte våra statliga myndigheter och verk agera utifrån beslut, direktiv och riktlinjer fastställda av vår ”högsta beslutande församling”, alltså riksdag och regering? Finns någon bevakning av att så sker? 

Finns drivkraften?
Det verkar numera vara en regel att de statliga myndigheterna och verken ändrar och tolkar beslut från riksdag och regering som man vill, då man oftast anser sig ha de rätta kunskaperna, samt de bästa experterna.
I september har vi möjlighet att utöva vår demokratiska rätt att välja ”folkets främsta företrädare”, men spelar det någon roll vem eller vilka? Verk och myndigheter tycks ändå göra som de vill utan hänsyn till sin uppdragsgivares beslut och direktiv.
Finns det bland våra folkvalda någon vilja och drivkraft att ta tag i dessa frågor, och se till att de folkvaldas beslut verkställs? Om så inte sker kommer nog valdeltagandet att minska drastiskt framöver.

Johnny Anderson, Högsby

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.