onsdag 24 april

Opinion

Debatt: MP: ”Förbjud fällor och jakt i gryt”

Helena Leander (MP).

Inför valslutspurten bjuder Svensk Jakt in alla partier att skriva en debattartikel som adresserar frågan ”Varför ska man som jägare rösta på ert parti?”
Idag är det Helena Leander (MP) som har ordet.

Miljöpartiet är ett parti för jägare som uppskattar en rik natur och som vill ha en hållbar jakt med respekt för djur och natur.
Viltkött är normalt ett betydligt bättre val för både djuren och miljön än kött från djur som stått inne hela sitt liv och matats med kraftfoder. Miljöpartiet ser därför gärna att viltkött utgör en större andel av köttkonsumtionen.
Självklart måste avskjutningen anpassas till vad viltstammarna tål, men särskilt vildsvinen skulle tåla betydligt större avskjutning.
Det är därför angeläget att hitta lösningar som underlättar för att ta till vara på den resurs som vildsvinen utgör, utan att riskera andra angelägna intressen som livsmedelssäkerheten.

Endast skyddsjakt på rovdjur
Däremot är Miljöpartiet inte berett att äventyra rovdjurens långsiktiga livskraft för att hålla viltstammarna uppe. Om jakten ska vara ekologiskt hållbar har både tvåbenta och fyrbenta jägare en plats.
Miljöpartiet har inga invändningar mot licensjakt på populationer som är långsiktigt livskraftiga enligt vedertagen vetenskap – tvärtom kan det behövas för att de inte ska växa ohejdat – men för arter som ännu inte nått dit menar vi att den enda jakt som är aktuell är skyddsjakt.
En miljömässigt hållbar jakt kan heller inte blunda för blyammunitionens miljöeffekter.
Vi är medvetna om att blyfria alternativ inte är oproblematiska och har därför landat i samma avvägning som Kemikalieinspektionen, nämligen att blykulor sammantaget är att föredra framför alternativen, men att blyhagel bör ersättas med blyfria alternativ.

Se över hageljakten
För de allra flesta jägare är det självklart att måna om att djuren ska få en så snabb och smärtfri död som möjligt.
Trots det förekommer fortfarande jaktformer med särskild risk för att det jagade djuret ska plågas, såsom fälljakt, grytjakt och jakt med levande lockbeten. Såvida det inte råder särskilda skäl, som viss skyddsjakt där alternativen är sämre, bör detta inte vara tillåtet.
Skadskjutningar är en annan djurskyddsaspekt. Särskilt hageljakten på fåglar har i äldre undersökningar visats ge hög förekomst av skadskjutningar. Det vore därför bra med en mer aktuell genomgång av skadskjutningsläget för fågeljakten för att se om det behövs ytterligare åtgärder.
För att minska skadskjutningarna även vid annan jakt kan årliga skjutprov vara ett sätt att garantera skickliga jägare.

MP stöder jakt
Sedan påstås det allt möjligt annat om Miljöpartiets jaktpolitik, men jag tror att debatten vinner på att inte hitta på alltför friskt. Den som har synpunkter på formerna för jakten är inte automatiskt jaktmotståndare.
Faktum är att MP-väljare i en sifoundersökning visat det största stödet för jakt bland de rödgröna väljarna. Jakt har stort stöd bland befolkningen, men om vi vill att det ska fortsätta så får det inte råda några tvivel om etiken, vare sig vad gäller djurskydd eller miljö.
Därför behövs tydliga politiska ramar för en hållbar jakt.
Helena Leander (MP)
Riksdagsledamot och jaktpolitisk talesperson

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.