Debatt: ”Jaktens betydelse på ett enklare sätt”

Alla borde begripa att en arts population normalt, om goda förutsättningar finns, växer till någon dödlighet begränsar den. Är arten också ett skadedjur ökar skador från dessa, alltid i proportion till antalet djur i populationen.
Beroende på livsåldern sker denna ökning logaritmiskt, för vissa arter, till en populationsstorlek som är olämplig eller omöjlig av många skäl att härbärgera i området.

Dödlighet beror på ålder, predation, sjukdomar, trafik och jakt och måste styras med hänsyn taget till det totala samhällsintresset, oavsett särintresse.
Om vi börjar med dödlighet på grund av ålder är det en metod som i djurlivets slutskede kan bli mycket smärtsamt och därför tillhör detta inte de sanna naturvännernas metod.
Predation sker i nivå med det antal predatorer som finns i området och sker nästan uteslutande på yngre djur som ett genomsnitt av arten föryngring, och ökar därmed populationens medelålder.
Sjukdomar slår hårdare i täta, obalanserade äldre populationer och är ofta en långsamverkande smärtsam, ej lämplig begränsningsmetod.
Trafiken skördar liv och skadar både djur och människor samt orsakar skador på material, genererar ett stort antal eftersök på skadade, varav några få tyvärr inte lyckas. Populationsstorleken avgör antalet viltolyckor. 

Bästa metoden
Jakten är den metod som normalt folk inser är det humanaste sättet att begränsa artens population på ett etiskt riktigt sätt, även om det även under jakt förekommer ett fåtal skador på djur som är lättare att avsluta än vid viltolyckor på grund av att jägare och ansvariga omedelbart finns på plats.Genom att kombinera jakt och nytta håller landet fortsatt ett antal välutbildade jägare med för eftersök och jakt lämpliga hundar, väl organiserade i lokala föreningar. Något som aldrig influgna välbetalande jaktturister eller stadsanställda jägare kan ersätta.

Åke Berglund

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.