tisdag 18 juni

Opinion

Allt mer forskning och erfarenhet tyder på att jakt under brunsten riskerar att öka störningarna och leda till att korna inte blir betäckta under sin första brunst, skriver debattörerna i det här inlägget. Foto: Kenneth Johansson

Debatt: ”Jaga älg med förstånd”

Trots ett intensivt arbete från Jägareförbundet och ett starkt tryck från jägarna beslutade Norrbottens viltförvaltningsdelegation om tre års älgjakt utan uppehåll för brunst. Av samtliga Sveriges hjortvilt är det enbart älgen där man tillåter jakt på handjur under brunst, och detta sker enbart i Norrbotten.

Anmärkningsvärt är att beslutet i Norrbotten tas samma år som man i Finland väljer att införa jaktstopp under brunsten med hänvisning till störningar, risk för ombrunst och därmed sent födda och små kalvar.
Nu är beslutet taget och vi får leva med detta under de närmaste åren. Men frågan är hur jägarna och jaktlagen hanterar det när det nu är upp till dem själva att besluta.
Allt fler har börjat fundera på hur förvaltningen av älg bedrivs på ett sätt som är bra för både älgjägarna, älgarna, jaktens acceptans i samhället och även andra som nyttjar skogen.
Det är ju trots allt jägarna själva som kan välja hur man bedriver sin jakt inom de ramar som ges. Ett av länsstyrelsen slopat brunstuppehåll måste självklart inte innebära att man jagar under brunsten.

 

 

En bra förvaltning

Jägareförbundet Norrbotten vill härmed ge sin syn på en bra älgförvaltning och grunderna för en älgstam av hög kvalitet som är ett av målen i den nationella älgförvaltningen.
• Inrikta jakten på mindre djur. Se till att lämna de bästa djuren kvar i skogen för kommande reproduktion. Små kalvar kanske inte känns så lockande att skjuta, men precis som man i övrig avel väljer bort dåligt avelsmaterial så borde det självklart även gälla älgen.
Finns möjligheterna, välj alltså de minsta av både kalv, tjur och ko. I förlängningen leder det till större djur i markerna. Majoriteten av jägarna har en jaktmark där man jagar år efter år. En bra urvalsjakt gynnar därför de jägare som bedriver en sådan.

• Jaga inte under brunsten. Allt mer forskning och erfarenhet tyder på att jakt under brunsten riskerar att öka störningarna och leda till att korna inte blir betäckta under sin första brunst. Älgkon brunstar om först efter tre veckor och de blir en rejält försenad kalvning.
Sent födda och små kalvar kommer aldrig att ”hinna ikapp” och de kommer under sin levnad att ge upphov till färre och mindre kalvar i sin tur. Att det bedrivs annan verksamhet i skogen under älgens brunst är hanterbart för älgen, någon totalfredning av skogen är knappast nödvändig.

• En bra älgförvaltning kräver samarbete över större ytor än det egna jaktlaget. Risken finns annars att attityden ”om inte jag skjuter gör grannen det” lever kvar. Inriktningar på hur man jagar görs lättast inom ett älgskötselområde.
I Norrbotten finns det stora arealer som fortfarande är licensområden. En önskan är att man inleder arbete för att i högre utsträckning hitta samarbeten och skapa egna älgskötselområden tillsammans med jaktlag som har samma syn på förvaltningen som man själv har. Då ges också en större möjlighet att träffa och samråda med älgförvaltningsgruppen i det område där man jagar.

 

 

Planerna är avgörande

I vissa sammanhang har det framförts att jakten måste pågå varje snöfri dag under säsongen för att målen i avskjutningen ska kunna nås.
Med erfarenheter från tidigare toppar i älgstammen vet vi att så inte är fallet. Både under 1980- och 1990-talet sänktes stammen rejält i länet med en kortare jakt och med ett brunstuppehåll.
Nivån på avskjutningen avgörs av att de planer man sätter är realistiska och förankrade i jaktlagen.
Att besluta om ett uppehåll för älgarnas brunst eller införa begränsningar i avskjutningen för att nå kvalitetsmålen ska självklart ske samtidigt som de mål man har varit överens om vad gäller nivån på avskjutningen faktiskt nås.

 

 

Ett fönster

I fjol och med fortsättning i år införs så kallade ”jakttidsfönster” på vissa områden i länet. I Arjeplog/Arvidsjaur finns ett område där jakten fortsätter efter ordinarie stopp i mitten av november.
I Överkalix återupptas jakten istället mellan jul och nyår. Området i Överkalix får alltså en ganska extrem vinterjakt då området ligger i nivå med polcirkeln och dagarna är mycket korta, snön troligen har kommit och jakten försvåras betydligt.
Vi upplever inte heller att möjligheten till jakt under denna tid har tagits emot särskilt positivt av jägarna i området som har många funderingar runt det etiska i att jaga denna tid på året.
Den här modellen, att sätta speciella jakttider för delområden är ny i landet, och det återstår att se hur en utvärdering av detta ska se ut och vad den visar.
Beslut om dessa jakttidsfönster är endast ettåriga och Jägareförbundet förutsätter att denna modell utvärderas nogsamt innan man funderar på att förlänga försöket utöver kommande jaktsäsong.

Mikael Samuelsson
Ordförande Jägareförbundet Norrbotten
Björn Sundgren
jaktvårdskonsulent, Svenska Jägareförbundet

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.