måndag 22 april

Opinion

Av alla sändarförsedda vargar har 25 procent dött en naturlig död eller i trafiken, vilket enligt artikelförfattaren styrker åsikten att den illegala jakten är mindre omfattande än vad forskare hävdar. Foto: Olle Olsson

Debatt: ”Grimsöforskarna sopar grundläggande problem under mattan”

I en replik på mitt debattinlägg om hur forskarna överskattar antalet illegalt dödade vargar, gör Grimsöforskarna ett tappert försök att sopa ett av de grundläggande problemen med deras resultat under mattan.

I ett debattinlägg på Svenskjakt.se bemöter forskargruppen från Grimsö min kritik av deras påstående om massiv tjuvjakt på varg.

Jag har valt att punkt för punkt bemöta de väsentliga delarna av forskargruppens svar.

• ”C G Gustavsson påpekar helt korrekt i artikeln att en viss del av dessa försvunna vargar förmodligen inte alls behöver vara illegalt dödade, utan kan ha försvunnit av andra orsaker, till exempel naturliga dödsfall. Så långt är vi helt överens.”

Bra. Men då ska man inte gå ut med det populistiska budskapet om hur groteskt många vargar som dödas illegalt.

 

Blandar kort

• ”Vad vi inte är överens med Gustavsson om är hur stor andelen naturliga dödsfall är. För att stärka sitt argument att de naturliga dödsfallen är betydligt fler än vi antar, påpekar han att de naturliga dödsfallen utgör hela 18 procent av alla döda bland de sändarförsedda vargarna, men bara 6 procent i det större datamaterialet på försvunna revirhävdande vargar. Men Gustavsson blandar bort korten lite här.”

I den efterföljande argumentationen tycker jag att Grimsögruppen gör ett tappert försök att sopa ett av de grundläggande problem med deras artiklar under mattan. Det är de som blandar bort korten, inte jag, inte på något sätt.

De 18 respektive 6 procenten är nämligen helt centrala i problematiken kring forskningsmaterialets relevans och därmed hela artikeln. Om man lägger samman ”naturlig död” och ”trafikdöd” blir skillnaden ännu tydligare.

Bland de 28 sändarmärkta vargarna dog 25 procent på det viset, bland de 315 omärkta hittade man bara 8,25 procent sådana dödsfall. Det är statistiskt säkerställt med cirka 99 procent sannolikhet att sådan dödlighet är vanligare hos de sändarmärkta vargarna.

Sedan spelar det ingen roll hur Grimsögruppen bollar med antal individer – man kommer aldrig att kunna ta sig runt den för deras artiklar besvärande statistiken.

 

Långgående slutsatser

• ”Slutligen är det märkligt att Gustavsson helt bortser från den nästan exakta överensstämmelsen mellan frekvensen illegal jakt beräknad på materialet från sändarförsedda vargar (64 procent) och frekvensen försvinnande plus säkert illegala fall i materialet från de revirhävdande vargarna (55 + 6 = 61 procent). Detta ser man klart i samma figur i Fakta Skog-artikeln, som Gustavsson använde för att visa på skillnaderna vad gäller naturlig dödlighet. Överensstämmelsen ger ett starkt stöd för antagandet att de flesta försvinnandena verkligen är orsakade av illegal jakt.”

Jag skulle säga att den överensstämmelsen ser man bara om man alldeles gått upp i tanken på att bevisa en gigantisk mängd tjuvjakt. Sektorerna är jämförbart stora, men det är okänt vad den grå sektorn representerar. Därför har man har dragit alldeles för långtgående slutsats.

Om man negligerar en statistiskt säkerställd skillnad bland de kända faktorerna, då ska man inte ge sig in på en tolkning av den okända grå sektorn, där den tolkningen verkar bygga på en förutfattad mening om vad den sektorn i Figur 1 i Fakta Skog artikeln betyder.

 

Får vänta

Det finns mer som man bör kommentera, men för översiktlighetens skull håller jag mig till denna enda men ack så viktiga aspekt – obalansen mellan de två delmaterialen.

Om man skulle återge hela resultatet i denna replik skulle budskapet drunkna i informationsmängden. De andra aspekterna får vänta till en annan gång.

 

C G Gustavsson

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.