Debatt: ”Ett för jägare illavarslande EU-dokument”

EU-kommissionen har tagit fram ett manifest för människors samexistens med stora rovdjur i Europa, ”Coexistence between People and Lage Carnivores”, som inte bådar gott för landsbygdsbor och jägare. Trots att den första versionen redigerats är det fortfarande ett illavarslande dokument. Det skriver Calle Seleborg i en debattartikel.

Det så kallade Manifestet som togs fram av LCIE och IUCN/SSC Specialist Group för EU:s räkning var helt enkelt för tydligt. Det visade klart att rovdjuren prioriterades framför landsbygdsbefolkningar.
Manifestet har därför ersatts av en Överenskommelse (Agreement), ett luddigare men för landsbygdsbefolkningen ett lika illavarslande dokument.
Den första punkten som fastslogs i Manifestet var att rovdjuren hade den legala rätten till vår landsbygd. Rovdjuren skulle också få breda ut sig till alla miljöer i vilka de kunde överleva.
För vargen betyder det alla Europas miljöer. Historiskt har vargen gjort sig hemmastadd även i städerna, exempelvis Orléans, Paris och under 1800-talet Åbo i Finland.
Av den anledningen har Manifestet alltså ersatts av en Överenskommelse. Men för att vara del i arbetet måste du erkänna vissa absoluta regler. Regler som i verkligheten betyder samma som manifestet, men uttryckt på ett luddigare sätt.

Några exempel:
• Any management of large carnivores must be determined on the basis of sound scientific evidence using best available and reliable data.
Bara i Sverige har olika forskare hävdat att det behövs minst 50–1.000 individer för överlevnad, beroende på vilken ”vetenskapsman” som tillfrågas.
• Human societies have the right to use their natural resources and preserve cultural heritage in a sustainable way within multifunctional landscapes, of which large carnivores are an integral part.
Vår landsbygdskultur får alltså endast finnas om rovdjuren kan närvara i betydande populationer.
Det fria utmarksbetet, fäbodar eller sätrar, var helt beroende av att störningar från rovdjur kunde elimineras. Därför var det skottpengar och stora resurser lades ned för att ta bort de sista exemplaren.
Skyddade stora rovdjur och fritt skogsbetande djur kan inte samexistera. Inte då, inte nu, inte i framtiden. Vårt transhumana kulturella arv är dömt att förtvina och med det en stor del av vår biologiska mångfald.

Väsentligheter undviks
Både Manifestet och Överenskommelsen undviker väsentliga frågor.
Zoonoser, sjukdomar, spridda av rovdjur och som även kan drabba människor.
Canis lupus lupus kan inte överleva i sin genetiskt rena form i bebyggda trakter. Hybrider rapporteras längs hela zonen från Finland genom Östeuropa till Medelhavsländerna.
Historiska dokument som belyser att vargen genom tiderna orsakat tusentals människoliv avfärdas med motivering att det statistiskt är få som drabbas: ”Ingen sedan Gysinge”.
Dessutom kan man ju hävda att det är bara en mindre del av befolkningen som drabbas. De som bor i glesbygd.
Jakt och övrigt friluftsliv som rekreationsform för flertalet blir en omöjlighet.
Gunnar Glöersen har berättat om hur han vid besök i Alaska förbjöds att gå utanför campen om han inte var rejält beväpnad.
Valerius Geist var alltid beväpnad i närheten av sin bostad när en vargflock huserade i grannskapet.

Calle Seleborg
Likenäs

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.