onsdag 17 april

Opinion

Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”En bra utbildning i kötthantering måste få ta tid”

Livsmedelsverket har just nu ett förslag om jägares försäljning av vildsvin och vildsvinskött ute på remiss. Utbildningstiden som föreslås är alldeles för kort.

När det gäller Livsmedelsverkets förslag till utbildning, som ska vara minst fyra timmar, är det omöjligt att på den korta tiden gå igenom de moment och det utbildningsmaterial som Livsmedelsverket själva säger ska ingå i utbildningen.

Vidare föreslår man att utbildningen bland annat bör behandla frågor om hygien i samband med jakt och vilthantering, avvikelser i slaktkroppen och tillhörande organ, skottrensning, smittspridning och provtagning samt aktuell lagstiftning avseende livsmedelssäkerhet.

 

Eleverna hinner inte

Jag har redan som utbildningsansvarig i vår förening med 700 medlemmar påtalat att viltundersökarutbildningen som varar en dag är för kort. Eleverna hinner inte med att på denna tid gå igenom de moment som krävs och därefter bli föremål för lämplig examination.

Att korta ner denna utbildning ännu mer, som Livsmedelsverket föreslår, är uppseendeväckande eftersom de flesta moment som ingår i viltundersökarutbildningen även gäller för den som undersöker vildsvin.

 

Korrekt hantering

Jag föreslår att viltundersökarutbildningen ska omfatta två dagar med en utförlig examination. Denna utbildning och examination ska även gälla för den som vill hantera vildsvin och annat vilt för försäljning till konsument. Detta eftersom underlaget i utbildningen är i stort sett likartad.

Till denna utbildning ska hanteringen av vildsvin och andra djur för den som vill kunna sälja kött tillkomma.

Det är mycket viktigt att kött från vildsvin – och även från annat vilt – som jägare säljer inte bara undersöks för trikiner utan också hanteras på ett korrekt sätt. Från skottet i skogen till leveransen till konsument.

 

Öka, inte minska

Många moment som ingår här omfattas inte av den nuvarande viltundersökarutbildningen. Att hantera djuret rätt efter skottet, transport till jägarens slaktbod, avhudning, styckning, paketering ingår inte.

Det finns alltså skäl att utöka omfattningen av viltundersökarutbildningen för den som vill sälja vildsvinskött. Inte minska utbildningstiden för den.

Om något går snett på den resan kan det få stora negativa hälsokonsekvenser för konsumenten. Tyvärr har jag under mina dryga 50 år som jägare sett mycket i den vägen.

Jag är verksam som utbildare av jägare till jägarexamen och andra jaktrelaterade utbildningsområden och har genomgått utbildningen som viltundersökare.

 

Christer Thörn

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.