tisdag 27 september

Opinion

Publicerad 21 september 2020 - 06:04

Debatt

Länsstyrelsen måste följa lagar och förordningar när det gäller omfattningen av licensjakt på varg, skriver Gävleborgs läns landshövding Per Bill. Foto: Olle Olsson

Debatt: ”Vi kan inte gå önskemål om vargjakt till mötes”

I ett öppet brev uppmanade fem ordförande för Jägareförbundets länsföreningar samt förbundsordförande Torbjörn Larsson landshövdingarna i varglänen att verka för att vargkoncentrationerna ska minska på allvar genom vinterns licensjakt. Flera landshövdingar har svarat på brevet i lokalpressen. Svensk Jakt väljer att publicera svaret från Gävleborg läns landshövding Per Bill.

Öppet brev från Jägareförbundet med krav på omfattande vargjakt

Som landshövding uppskattar jag det förtroende som Svenska Jägareförbundet visar med sitt brev. Vargfrågan är ett ämne som skapar polariserade debatter, något som jag är mycket medveten om, bland annat utifrån min roll som ordförande i Viltförvaltningsdelegationen, VFD.

Det finns i dag många kommunikativa utmaningar med de olika delarna inom den svenska rovdjursförvaltningen. Det är lätt för vem som helst att bli vilse bland de olika siffror och nivåer som anges i debatten. Kortfattade fakta bifogas i slutet av brevet.

 

Utgår från ramar

Länsstyrelserna i Mellersta Rovdjursförvaltningsområdet (MRFO) har fått möjlighet att fatta beslut om licensjakt efter varg 2021 av Naturvårdsverket.

I vårt uppdrag tolkar vi inte in något tillväxtperspektiv, vårt uppdrag utgår från de ramar som Naturvårdsverket ger länsstyrelserna i sitt beslut.

Beslut om licensjakt efter varg innebär att länsstyrelsen beviljar ett undantag från fredningen av arten varg i enlighet med jaktförordningen.

En av förutsättningarna som ska tas hänsyn till för att beslut om licensjakt ska tillåtas, är att jakten inte ska försvåra upprätthållandet av artens gynnsamma bevarandestatus.

 

Behöver ta höjd

Per Bill, landshövding i Gävleborgs län. Foto: Stéfan Estassy

I beräkningarna av eventuellt jaktuttag för licensjakt 2021 får inte Mellersta rovdjursförvaltningsområdet (MRFO) riskera att gå under den för MRFO beslutade miniminivån på 285 individer.

Länsstyrelserna behöver även i det beräknade uttaget ta höjd för kommande behov av skyddsjakt. Detta innebär att eventuellt uttag inte direkt kommer att kunna matchas med det överskott som inventerats under vintern.

Då vargstammen dessutom ligger så pass nära referensvärdet för gynnsam bevarandestatus (GYBS) krävs en viss buffert för att undvika risken att den naturliga dödligheten driver stammen under GYBS när jakten är avslutad.

 

Beslut efter regler

Beslutet och den vägledning som Naturvårdsverket tagit fram innehåller krav och rekommendationer som inte möjliggör för länsstyrelserna i MRFO att möta de önskemål som Svenska Jägareförbundet har om en licensjakt på 71 vargar.

Jag och mina medarbetare är fullt medvetna om den polariserade debatten, och förstår den påverkan som täta rovdjursstammar kan ha för boende och verksamma på landsbygden.

Vi fattar våra beslut baserade på de regler och förordningar som vi har att tillgå, och ibland kan de av enskilda människor och intressen uppfattas som orättvisa. Men som utförande myndighet behöver vi följa de regelverk som styr oss i våra beslut, det är själva kärnan i ett rättssäkert samhälle.

Vill man påverka lagar och förordningar är det viktigt att agera aktivt och föra en dialog med sina kommun-, regions- och riksdagspolitiker.

 

Per Bill

Landshövding, Länsstyrelsen Gävleborgs län

Fakta från länsstyrelsen

Sverige delas in i tre rovdjursförvaltningsområden, södra, mellersta och norra.

Enligt beslut från Naturvårdsverket 9 maj 2019 ska det finnas minst följande nivåer av varg per rovdjursförvaltningsområde:

  • Södra – 0,5 årlig föryngring (1 föryngring schabloniseras med 10 individer).
  • Mellersta – 28,5 årliga föryngringar.
  • Norra – 1 årlig föryngring.

Detta ger sammantaget en miniminivå nationellt om 30 föryngringar (300 individer).

Senaste inventeringsresultatet 2019/2020 gav 36,5 föryngringar (365 individer).
Inventeringsresultatet mellan de olika rovdjursförvaltningsområdena är:

  • Södra – 2,5 föryngring (25 individer).
  • Mellersta – 32,8 föryngringar (328 individer).
  • Norra – 1,2 föryngring (12 individer).

Antalet kända döda vargar som dött av skyddsjakt, trafik, samt annan orsak är i genomsnitt 26 individer per år under de senaste fyra åren.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget