fredag 15 februari

Opinion

Publicerad 11 juli 2018 - 09:00

Debatt

Debatt: SD: ”Jakten håller ihop Sverige”

Viltvårdspolitiken skulle fungera bättre om Naturvårdsverket befrias från ansvaret och en särskild jakt- och viltmyndighet bildas. Det är viktigt att slå vakt om jakten som är en av de traditioner som bidrar till att hålla samman Sverige.

En sen kväll i juli sitter han uppflugen i skjuttornet, på pass i allén med god uppsikt över den mjölkmogna havren. Myggen har stillat sig något, det blåser en svag sydvästlig vind och den nedgående kvällssolen belyser det gyllengula fältet i en kaskad av färger och ljus.

När sedan tre stycken årsgamla vildsvin letar sig ut i åkerkanten cirka 80 meter från skjuttornet höjs pulsen betydligt. Efter flera minuters andlös väntan väljer han ut ett av vildsvinen. Det första skottet faller.

Det här är en av alla de hundratusentals upplevelser kring jakt och natur som varje år utspelar sig i Sveriges vidsträckta och mångfacetterade land. Jakt är en av de viktiga traditioner som utgör det kitt som håller ihop och bidrar till sammanhållningen i Sverige.

 

Olösta knutar

För oss i Sverigedemokraterna är det viktigt med en väl fungerande viltförvaltning, inte bara för att minska antalet vilttrafikolyckor eller skador på gröda och skog. Jakten är viktig för en långsiktigt frisk och hållbar viltpopulation.

Dagens viltvårdspolitik har en del olösta knutar och vi anser att den skulle kunna fungera bättre. Sverigedemokraterna vill att Naturvårdsverket befrias från sitt uppdrag kring vilt och jakt och att det istället skapas en ny myndighet med ansvar för dessa frågor.

Nuvarande långa handläggningstider kring jaktvapen är inte rimliga. Därför bör även en sådan Viltvårdsmyndighet få ansvar för handläggningen kring jaktvapen för att minska byråkratin.

 

Anhöriga drabbas

Jägare och lantbrukare utsätts idag för brott av individer och organisationer som ställer sig över lagen. Det kan handla om mordhot, anlagda bränder, materiell förstörelse och utsläppta djur vilket även drabbar anhöriga.

Ändå fortsätter dessa aktivister att återkommande hota och skada, ofta utan synbar åtgärd från rättsvårdande myndigheter.

Brott ska alltid bestraffas. Förutom ökade straffsatser för denna typ av brottslighet måste Rikspolisstyrelsen på nationell basis kartlägga, bekämpa och lagföra dessa kriminella individer och organisationer.

 

Begränsa talerätten

Alla de stora rovdjuren ska förvaltas på ett ansvarsfullt sätt och det sammantagna rovdjurstrycket behöver hållas på rimliga nivåer i hela Sverige. Koncentrationen av rovdjur är besvärande i vissa delar av landet. Där man tidigare genom åren kunnat idka jakt, friluftsliv och djurhållning känner man sig inte längre trygg eller fri.

Den gemensamma europeiska landsbygds- och miljöpolitiken är i många fall inte anpassad efter svenska förhållanden och saknar ofta både hänsyn till och förståelse för den som äger och brukar skog eller jagar.
Sverigedemokraterna vill minimera EU:s inflytande över svensk jakt och viltvård. Vi måste också begränsa miljöorganisationers talerätt när det gäller frågor kring jakt och pågående markanvändning. Istället bör alla beslut som rör jakt och viltvård fattas så nära de människor som berörs som möjligt.

Vår politik har sin utgång från de människor som lever, bor och verkar på landsbygden.

 

Runar Filper (SD)
Riksdagsledamot, jaktpolitisk talesperson

 

 

Sommardebatt 2018

Före sommaren skickade Svensk Jakt en debattinbjudan till de åtta riksdagspartiernas jaktpolitiska talespersoner med en enkel frågeställning:

• Vad vill ert parti göra i jaktpolitiska frågor?

• Vilka frågor ser ni som viktigast att ta sig an på det jaktpolitiska området under de kommande åren?

Ämnesvalet var således fritt – inom det jaktpolitiska fältet. Debattartiklarna skrevs och lämnades till Svensk Jakt i månadsskiftet maj–juni. Ordningen för publicering av artiklarna har därefter lottats, vilket resulterade i nedanstående publiceringsdatum:

• Kristdemokraterna (Magnus Oscarsson): onsdag 27 juni

• Vänsterpartiet (Jens Holm): onsdag 4 juli

• Sverigedemokraterna (Runar Filper): onsdag 11 juli

• Liberalerna (Lars Tysklind): onsdag 18 juli

• Moderaterna (Sten Bergheden): onsdag 25 juli

• Miljöpartiet (Emma Nohrén): onsdag 1 augusti

• Centerpartiet (Eskil Erlandsson): onsdag 8 augusti

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Senaste från Annonstorget

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Samtidigt på JaktPlay

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget