lördag 20 april

Opinion

Jägareförbundet Lidingö jaktvårdskrets riktar skarp kritik mot styrelsen i Jägareförbundet Stockholms län. Foto: Martin Källberg & Caroline Pettersson

Debatt: ”Saknas respekt för grundläggande föreningsdemokrati?”

Ingen medlem i Svenska Jägareförbundet har kunnat undgå det totala haveriet inför och vid valet av ny förbundsordförande.

Möjligen i syfte att i efterhand informera sina medlemmar var det torsdagen den 17 juni ett kretsmöte via Teams i Jägareförbundet Stockholms län. Första punkten i den rudimentära dagordningen var Svenska Jägareförbundets förbundsstämma 5–6 juni.

Kretsarna i länet, som under processens gång inte fått någon som helst information från länsföreningen om hur man avsåg att rösta eller ens blivit tillfrågade om sin uppfattning om val av ordförande, blev härvid upplysta om att länsföreningen ansåg att Henry Sténson var olämplig.

 

Direkt stötande

På direkt fråga om varför kretsarna inte fick delta i processen eller ens höras i frågan om val av ordförande till Jägareförbundet blev menigheten, det vill säga kretsarna, upplysta av en styrelseledamot tillika ombud i länsföreningen, om att styrelsen i länsföreningen är att likna vid en bolagsstyrelse och som sådan har styrelsen inget som helst ansvar eller plikt att informera kretsarna eller sina medlemmar om sina ställningstaganden eller beslut.

Svaret från länsföreningens styrelse är både klandervärt och direkt stötande.

Styrelsen anser således att medlemskapet i Jägareförbundet är att jämställas med aktieägande.

Kunskapen eller ens insikten att Svenska Jägareförbundet med dess länsförbund och kretsar i alla delar är del av en ideell förening synes ha gått styrelsen och ombuden förbi. Hur det förhåller sig med demokratin i Stockholms länsförening kan därmed starkt ifrågasättas.

 

En medlem – en röst

I en ideell förening är det medlemmarna som har huvudrollen och föreningen är demokratisk då varje medlem har en röst, inte röstetal efter antalet aktier.

Att sitta i styrelsen i en ideell förening och inte minst som ombud vid en stämma innebär att styrelseledamöterna åtar sig förtroendeansvar som sysslomän och ansvarar för att utföra sitt uppdrag med omsorg.

Det är därför av stor vikt att styrelsen har förståelse för både uppdrag och ansvar och har insikten att medlemmarna spelar en absolut avgörande roll.

Det är Jägareförbundets medlemmar som till stor del utför Jägareförbundets aktiviteter och medlemmarna är också målgrupp för förbundets verksamheter. Utan sina medlemmar är Jägareförbundet ingenting, inga resurser och ingen verksamhet.

 

Inga sakligt redovisade skäl

Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt att Jägareförbundet i Stockholms län, så snart det dök upp kandidater till ordförandeposten lite här och där, inte initierade en transparent process med sina kretsar för att efterhöra medlemmarnas inställning till val av ordförande.

I stället agerade styrelsen över medlemmarnas huvuden och detta utan sakligt redovisade skäl.

Ombuden har agerat i en valprocess som allvarligt skadat förtroendet för Svenska Jägareförbundet. Särskilt mot bakgrund att Stockholms länsförening har flest röster på stämman.

 

Tänker inte gå i takt

Vi är övertygade om att styrelsen kommer hävda att stadgarna gav dem rätt att agera som de gjorde. Stadgarna lämnar för övrigt mycket att önska avseende inskrivna demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Många andra länsföreningars styrelser har dock tagit sitt uppdrag seriöst och hört sina medlemmar innan de röstat på stämman. Stockholm däremot synes sakna grundläggande respekt för föreningsdemokrati i en för Jägareförbundet synnerligen viktig fråga, vem som ska ha förtroendet att leda förbundet i framtiden.

Länsföreningen har således inte fört sina medlemmars talan vid stämman.

Av det sagda så saknar vi förtroende för styrelsen i länsföreningen i Stockholms län liksom övriga ställföreträdare i de länsföreningar som inte hört sina medlemmars uppfattning inför årsstämman.

Dessa länsföreningar har deltagit i något som närmast kan liknas vid ett kotteri vid valet av ny ordförande till Svenska Jägareförbundet.

Jägareförbundet förtjänar bättre och vi tänker inte gå i takt.

 

Gösta Bladh och Anders Uhnér

Ordförande respektive vice ordförande i Jägareförbundet Lidingö jaktvårdskrets

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.