lördag 22 juni

Opinion

I veckan ska det röstas om ett blyförbud i och kring våtmark. Foto: Fred Marvaux

Debatt: ”Rösta för Sverige om blyhagel”

Byråkrater i Bryssel har ingen bra förståelse för svensk natur eller vår tradition av jakt. Vi måste göra allt vi kan för att stoppa dåliga förslag från Bryssel. Den här veckan har svenska europaparlamentariker chansen att försvara våra jägares, skidskyttars och legala vapenägares intressen, skriver tre europaparlamentariker för Sverigedemokraterna.

EU-kommissionen driver flera processer för att begränsa svenska jägares friheter.

På ena hållet vill man klassificera en stor del av Sverige som våtmark. Skulle denna förändring genomföras blir blyammunition även förbjuden i alla dessa nya områden.

På andra hållet har man fått igenom ett förslag som överskrider EU:s befogenheter i den så kallade REACH-kommittén, vilket gör blyförbudet onödigt restriktivt. Det blir förbjudet att inneha blyammunition inom 100 meter från närmaste vatten, oavsett om det är en pöl eller ett hav.

 

En ständig jakt

Nu får vi en absurd situation där varje jägare behöver ha detaljkoll på Ramsarkonventionen och den exakta definitionen av våtmark för att överhuvudtaget kunna transportera blyammunition inom landets gränser.

Sverige har redan ett förbud mot att skjuta med blyammunition över våtmark. Detta fungerar väl. Det är därför synnerligen uppseendeväckande att den svenska regeringen ändå röstar ja till nya förslag om än mer restriktioner.

Regeringens ständiga jakt på legala vapenägare med överimplementering av vapendirektivet och omotiverade förbud för vapenmagasin kanske är en ledtråd till vad man väljer att prioritera.

Blyförbudet drabbar inte bara jägare. Sporter som skidskytte blir nästintill omöjliga att bedriva. De använder den typ av ammunition som EU vill förbjuda och de flesta skidskyttespår går i närheten av någon våtmark.

 

Fler områden

Samtidigt motarbetar EU svenska jägare på fler områden. EU arbetar för att utvidga skyddade områden i förslag om biologisk mångfald. Där ska samma regler gälla för alla medlemsländer.

Alla med sunt förnuft förstår det orimliga i att ha samma reglering kring naturvårdsfrågor för en hel kontinent. En fågel kanske är sällsynt i ett område medan samma fågel är vanlig och skadlig i ett annat, exempelvis skarv.

 

Förståelse saknas

Samma problem med överdriven centralisering gäller skyddet för skogsområden, där vi sett att EU vill besluta om skydd av skog som inte är hotad i Sverige men som är hotad i andra länder.

Sverigedemokraterna har i många år drivit att Brysselbyråkrater inte ska avgöra dessa frågor och detta visar återigen, tyvärr, att det är en korrekt bedömning.

Byråkrater i Bryssel har helt enkelt inte en bra förståelse för svensk natur eller vår tradition av jakt.

Sverigedemokraterna vill sedan länge lägga all jaktpolitik nationellt. Fram tills detta blir verklighet måste vi göra allt vi kan för att stoppa dåliga förslag från Bryssel.

 

Rösta för Sverige

Den här veckan har svenska Europaparlamentariker chansen att försvara våra jägares, skidskyttars och legala vapenägares intressen.

Vi uppmanar alla svenska parlamentariker att påverka. Lagen kan stoppas då två partigrupper, däribland vår egen, har lagt fram förslag som kan stoppa beslutet.

Vi hoppas att övriga svenska ledamöter lägger prestigen åt sidan och röstar rätt – för Sverige.

 

Charlie Weimers (SD)

Europaparlamentariker

Jessica Stegrud (SD)

Europaparlamentariker

Peter Lundgren (SD)

Europaparlamentariker

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.