söndag 25 februari

Opinion

Om man tror att det endast går att skjuta 0,7 älgar per tusen hektar är ett jaktstopp absolut nödvändigt, skriver debattören. Foto: Johnny Olsson

Debatt: ”Rena gissningar styr älgförvaltningen”

Nu har jag varit med ett helt varv i älgförvaltningen under en jaktperiod om 60 år, och sett både uppgången och älgstammens nedgång och fall. Jag förundras över de tveksamma metoder som används för att bestämma stammens storlek och sammansättning.

Älgobsen, som från början var en trendvisare, har nu uppgraderats till att bestämma antalet älgar tillsammans med ytterligare ett par tveksamma metoder.

Under utprovning

Att kvalitetssäkra älgobsen är naturligtvis väldigt svårt. Lägg därtill att det inte ens gjorts något försök att seriöst få till en likvärdig hantering.

Utöver det har vi det senast tillkomna instrumentet, som lär komma från någon profet med anknytning till SLU. En mätmetod som är under utprovning, som redan används av myndigheten som normgivare för antalet älgar per tusen hektar?

Låg tilldelning

Äbin kritiseras, men rena gissningar får ligga till grund för att bedöma älgstammens storlek och nu ser vi resultatet, med en tilldelning om 0,7 älgar per tusen hektar i stora delar av Gävleborg.

Samtidigt har de stora markägarna reducerat sina prognoser till en älg per tusen hektar, och då förmodligen efter påtryckningar från ”aktivister” i jägarleden.

En gissning

Ingen vet hur många älgar det finns, men man gissar på länsstyrelsen att det går att skjuta undan noll komma sju älgar per tusen hektar.

Jag menar att om man verkligen har fog för den gissningen eller rentav tror på den siffran, då är naturligtvis ett jaktstopp absolut nödvändigt för att inte älgen ska utrotas.

Nu behövs en ny ordning i förvaltningen med återgång till gamla inventeringsmetoder genom flyginventeringar. Bort med kostsamma byråkrater och andra som skaffat sig en födkrok på vår nationalsymbol älgen. 

Säker metod

En relativt säker vinterinventering med flyg kommer med dagens utvecklade beräkningssystem, med avskjutningen som grund, att räcka ett antal år fram till nästa tillfälle.

Då slipper vi att leta älgskit och alla övriga tidskrävande gissningar.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.