måndag 20 september

Opinion

Publicerad 29 juli 2021 - 06:02

Debatt

Foto: Ingemar Pettersson (varg i hägn) & Martin Källberg

Debatt: ”Oklarheter om vargstammen kan kräva nytt riksdagsbeslut”

Riksdagen har beslutat att vargstammens storlek i Sverige ska ligga i intervallet 170–270 djur för att säkerställa gynnsam bevarandestatus. Vi ställer oss därför frågande till Skandulvs huvudalternativ om att hålla stammen på 403 djur, och är beredda att samarbeta med alla riksdagspartier som ställer upp på principen att riksdagen har att besluta om minimi- och maximinivå för vargstammen – för att förhindra att myndigheter agerar utifrån andra nivåer. Det skriver riksdagsledamöterna Runar Filper och Mats Nordberg (båda SD).

Svensk Jakt skriver den 13 juli om en rapport från Skandulv till Naturvårdsverket som förutspår att den svensk-norska vargstammen i höst kommer att bestå av 489 djur. Med en avskjutning om 75 vargar (varav 54 i Sverige) beräknas vargstammen hållas kvar på 489 djur (varav 403 i Sverige).

Naturvårdsverket meddelar å sin sida att vargjakt 2021 är möjlig på nationell nivå och att länsstyrelserna senast 1 oktober ska meddela om licensjakt på varg är möjlig utifrån regionala förutsättningar.

 

Frågande till Skandulv

Från Sverigedemokraternas sida konstaterar anser vi att detta slags prognoser är viktiga, men vi vill påminna om att riksdagen har beslutat att storleken på vargstammen, för att hålla gynnsam bevarandestatus, ska ligga i intervallet 170–270 djur. Vi ställer oss därför frågande till Skandulvs huvudalternativ om att hålla stammen på 403 djur.

Vi anser att intervallet 170–270 ska användas i planeringssyfte som lägsta respektive högsta antal vargar i vinterstammen.

Vi stödjer en regional förvaltning, men summan av avskjutningen i olika län måste leda till att stammen hålls på en nivå som å ena sidan med rimlig säkerhet tryggar vargens fortlevnad och å andra sidan leder till så få problem för människor och husdjur som möjligt.

 

Vargstammen inte hotad

Sveriges vargstam är i dag inte hotad utan tvärtom långsamt ökande. Problemen för fårskötare och oron hos hundägare och många andra landsbygdsbor ökar också. Stammen bör därför regleras så att den efter jaktsäsongen med god marginal understiger 270 individer, men inte faller under 170 djur. Till dessa kommer de norska vargarna och där behövs samverkan så att inga individer dubbelräknas – eller inte räknas alls.

Under de 40 år som gått sedan vargens återkomst till Sverige har vargarna inte drabbats av en enda nedgång som hotat dess fortlevnad. Kompletterande utsättning av ryska eller finska vargar har inte behövts för att trygga stammen.

Om vargstammen av någon oförutsedd anledning ändå skulle kollapsa, vore det fullt möjligt att återintroducera den österifrån. Sverige kan därmed hålla en låg stam av vargar och ta full hänsyn till människors behov av trygghet för sina djur och sina familjer.

 

Ansvaret hos politiken

När en fråga har så breda konsekvenser som den om vargen, med allvarlig inverkan på människors trygghet och tamdjurens säkerhet samt dessutom präglas av kraftigt motsatta intressen, måste ansvaret för att göra avvägningar och lägga fast riktlinjer ligga hos valda politiker. Inte hos myndigheter och dessas tjänstemän.

Det är därför det finns ett riksdagsbeslut om 170–270 vargar och frågan borde sedan länge vara klarlagd.

Tyvärr har intervallet riksdagen fastlagt kommit att betraktas som en miniminivå och Naturvårdsverket har känt sig fritt att planera med helt andra mål för populationsstorleken. Från Sverigedemokraternas sida anser vi att detta är helt orimligt och att det strider mot lagstiftarens intentioner.

 

Nytt riksdagsbeslut

Med utgångspunkt i riksdagsbeslutet och utifrån att vargstammen klarat sig väl under de gångna 40 åren, anser vi att ett tak på 270 djur och en ordentlig reglering så snart stammen närmar sig eller överskrider taket, bäst motsvarar riksdagens beslut. Om oklarheter kvarstår, bör riksdagens ledamöter ta ansvar och fatta ett nytt förtydligande beslut.

Vi är beredda att samarbeta med alla riksdagspartier som ställer upp på principen att riksdagen har att besluta om minimi- och maximinivå för vargstammen – för att förhindra att myndigheter agerar utifrån andra nivåer än de av riksdagen beslutade.

 

Runar Filper (SD)

Riksdagsledamot Värmlands län, miljö- och jordbruksutskottet

Runar Filper (SD).

Mats Nordberg (SD)

Riksdagsledamot Dalarnas län, miljö- och jordbruksutskottet

Mats Nordberg (SD).

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget