fredag 15 februari

Opinion

Publicerad 27 juni 2018 - 08:56

Debatt

Debatt: KD: ”Slopa begränsningen i vapengarderoben”

Kristdemokraterna vill ha enklare regler vid försäljning av vildsvinskött och vapenlagstiftningen ska ses över för att underlätta för jägarna. Vidare behöver viltförvaltningen decentraliseras för att beslut ska kunna tas så nära de människor som berörs som möjligt.

Sveriges jägare fyller en viktig roll genom viltvården och eftersök av trafikskadat vilt. Jakt är både en viktig fritidssysselsättning och en näringsverksamhet i form av bland annat jaktturism.

Kött från vilt är en högvärdig proteinkälla med mycket låg negativ miljöpåverkan. Den nuvarande jaktpolitiken innebär emellertid en hel del onödiga problem för jägarkåren. Viltförvaltningen behöver decentraliseras ytterligare – från europeisk nivå till nationell nivå och från nationell nivå till regional nivå.

 

Brott ska tas på allvar

Vi ser med stor oro på att jägare blir hotade och trakasserade av aktivister. Angrepp på jägare som bedriver eftersöksjakt och skyddsjakt borde klassas som brott mot tjänsteman och därmed betraktas som lika allvarligt som angrepp på exempelvis poliser. Polisen behöver ta dessa brott på allvar, som den våldsamma politiska extremism som de är.

En fortsatt riktad och selektiv jakt på varg behövs och är möjlig utan att påverka vargens gynnsamma bevarandestatus. Idag har vi mer varg än vad riksdagen beslutat om, i flera regioner bör vargstammen minska.

Vargangrepp får ofta stora konsekvenser för enskilda näringsidkare, vilket vi nyligen fått en påminnelse om när Molstabergs gård beslutat lägga ned sin verksamhet på grund av vargangrepp. Skyddsjakt på rovdjur måste kunna genomföras snabbt och effektivt när tamdjur hotas.

 

Förenkla regler

Även jakten på säl och skarv behöver utökas eftersom dessa arter orsakar stora problem, bland annat för yrkesfisket. Gässen innebär ett växande problem i takt med klimatförändringen som medför att många stannar i landet under vintern. Därför behöver jakten på dessa fåglar utökas.

De stora vildsvinsstammarna skapar stora problem på många håll. Jakten på vildsvin begränsas av att det är svårt att sälja köttet. Kravet på att köttet ska gå via en vilthanteringsanläggning bör ses över.

Det ska alltid vara krav på att köttet ska genomgå trikintest och att det ska vara tydligt spårbart varifrån viltet kommer. Den modell som finns i Tyskland skulle kunna tjäna som inspiration.

Vi föreslår också att staten ska bjuda på den avgift som ett trikintest kostar. Vi vill även förenkla regler för att underlätta jakten på vildsvin, exempelvis gällande rörligt ljus och värmekamera.

 

Enklare vapenregler

Hanteringen av vapenlicenser bör flyttas från polisen till en ny myndighet för jakt och viltvård. Vi föreslår också att tidsbegränsningen av vapenlicenser tas bort, eftersom automatiska slagningar mot straff- och misstankeregister görs dagligen.

Krav på ny prövning bör slopas när en jägare eller skytt med licens byter in ett vapen och köper en nytt av samma typ. Licenskravet på ljuddämpare bör avskaffas.

Begränsningarna på antalet vapen bör slopas eftersom en jägare med sju vapen inte är farligare än en med fem. Det förekommer inte heller något nämnvärt läckage av lagliga vapen till brottslig verksamhet.

Reglerna för jaktlicens och förvaring av vapen behöver förtydligas så att myndighetens utrymme att neka licens på vaga grunder undanröjs.

 

Magnus Oscarsson (KD)

Riksdagsledamot, landsbygdspolitisk talesperson

 

 

Sommardebatt 2018

Före sommaren skickade Svensk Jakt en debattinbjudan till de åtta riksdagspartiernas jaktpolitiska talespersoner med en enkel frågeställning:

• Vad vill ert parti göra i jaktpolitiska frågor?

• Vilka frågor ser ni som viktigast att ta sig an på det jaktpolitiska området under de kommande åren?

Ämnesvalet var således fritt – inom det jaktpolitiska fältet. Debattartiklarna skrevs och lämnades till Svensk Jakt i månadsskiftet maj–juni. Ordningen för publicering av artiklarna har därefter lottats, vilket resulterade i nedanstående publiceringsdatum:

• Kristdemokraterna (Magnus Oscarsson): onsdag 27 juni

• Vänsterpartiet (Jens Holm): onsdag 4 juli

• Sverigedemokraterna (Runar Filper): onsdag 11 juli

• Liberalerna (Lars Tysklind): onsdag 18 juli

• Moderaterna (Sten Bergheden): onsdag 25 juli

• Miljöpartiet (Emma Nohrén): onsdag 1 augusti

• Centerpartiet (Eskil Erlandsson): onsdag 8 augusti

• Socialdemokraterna (Isak From): onsdag 15 augusti

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Senaste från Annonstorget

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Samtidigt på JaktPlay

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget