Företrädare för Jägareförbundet och LRF kräver jakt på varg i Uppsala län. Foto: Olle Olsson

Debatt: ”Jakt på varg måste inledas i Uppsala län omedelbart”

I en skrivelse till Länsstyrelsen i Uppsala län kräver företrädare för en rad underorganisationer till Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas riksförbund att licensjakt på varg införs i länet omedelbart. Svensk Jakt väljer att återge skrivelsen som en debattartikel nedan.

Sveriges högsta beslutande organ, riksdagen, beslutade 2013 att Sverige ska ha en vargstam om 170–270 individer. Enligt inventering av vargstammen våren 2020 är nu antal vargar i Skandinavien, vintern 2019–2020 cirka 450 stycken, varav i Sverige cirka 365, vilket är en ökning med cirka 65 djur från vintern innan.
Det innebär efter föryngringarna våren 2020 att det finns över 500 vargar i Sverige. Dubbelt så många mot vad som beslutats.

Det är nu hög tid att vargarna börjar förvaltas, att licensjakt införs omedelbart, för att få vargstammen i nivå med riksdagsbeslutet. För Uppsala läns del innebär det att vi omedelbart måste ta bort individerna i det nybildade reviret Siggefora-Stalbo. Uppsala har redan ett vargrevir, Glamsen.

 

Nej till vargflytt

Det har även kommit förslag att flytta vargar till bland annat Uppsala län. Detta är enligt vår mening helt förkastligt.

Tidigare försök att flytta vargar har oftast slutat med att vargarna lämnat området dit de flyttats. Det har dessutom kostat massor av pengar.

Vargarna i Siggefora har redan orsakat får- och andra djurägare stora problem genom återkommande angrepp. Om vargarna får stanna kvar och föryngra sig kommer husdjurshållandet att äventyras, med igenväxning av betesmarker som följd.

 

Fullgöra politiska beslut

Vi som jägare märker att ett mycket litet antal älgkalvar finns kvar, efter vargarnas framfart.

Vi anser att vargförvaltning inte ska avgöras av tjänstemän på Naturvårdsverket, utan det är tjänstemännen som ska fullgöra de politiska besluten som fattats i riksdagen.

Vi anser att Länsstyrelsen i Uppsala län ska besluta att ta bort vargarna i Siggerforareviret, samt att inte plantera ut flyttade vargar i Uppsala län.

 

Från Svenska Jägareförbundet:

Thomas Jarl, ordförande Bälinge jaktvårdskrets
Roger Johansson, Björklinge-Viksta jaktvårdskrets
Bo Westlund, Norra Hagunda jaktvårdskrets
Pia Karin Nilsson, Heby jaktvårdskrets

 

Från Lantbrukarnas riksförbund:

Pär Johansson, LRF Heby
Johan Larsson, LRF Vittinge
Magnus Pettersson, LRF Östervåla-Harbo
Peter Sommar, LRF Järlåsa
Henrik Skälstad, LRF Bälinge
Magnus Jansson, LRF Jumkil-Åkerby

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.