torsdag 22 februari

Opinion

Jägare är tillsammans med sina familjer en maktfaktor som politiker borde lyssna på, anser skribenterna. Foto: Jan Henricson

Debatt: ”Jägarna är en maktfaktor”

Jägarna är en maktfaktor. Tillsammans med våra familjer utgör vi lågt räknat så mycket som tio procent av väljarbasen. Gör som Rättviks jaktvårdskrets och skriv till era riksdagsledamöter med frågan vad de gör för jakten, skriver Bengt Stor och Anders Gravsjö i debattartikeln.

Rättviks jaktvårdskrets har nu fått svar på skrivelsen vi skickade till Dalabänkens riksdagsledamöter angående Viltvårdsfonden och Jägareförbundets allmänna uppdrag, och vill här redovisa en sammanfattning av dessa. Svaren i sin helhet kan läsas på kretsens hemsida.

Skrivelsen skickades den 7 april, en påminnelse sändes till de riksdagsledamöter som inte återkopplat den 23 april. Man har nu haft en månad på sig att svara vilket får anses vara tillräckligt.

 

Jägarnas intressen

Lars Adaktusson (KD) svarar att man ställer sig skeptiska till förändringarna. Kristdemokraterna anser att regeringen gömmer sig bakom EU. Pengarna ur Viltvårdsfonden ska gå till jägarnas intressen. Man står även bakom inrättandet av en viltmyndighet.

Ann-Britt Åsebol och Carl-Oskar Bohlin (M) svarar både via telefon och skriftligt: ”Försök inte laga något som inte är trasigt. Jägareförbundets allmänna uppdrag är en förvaltningspolitisk succé.” Vidare ställer man sig i huvudsak bakom de synpunkter vi från kretsens sida anför.

 

Jägare och medlem

Bengt Stor.

Roza Güclü Wedin (S) svarar att hon på grund av sjukdom missat mejlet, men att hon nu har läst det och tar med sig våra synpunkter.

Magnus Persson (SD) förklarar att han själv är aktiv jägare och medlem i Jägareförbundet, och att man i hans parti är oroliga för den inställning till jakt och viltvård som nu visas från EU och regeringen.

Centerpartisten Peter Helander svarar utförligt att han är kritisk till att hanteringen av Viltvårdsfonden läggs på Naturvårdsverket. Att dela ut pengar till andra organisationer som motarbetar jakt är dessutom orimligt, anser Helander.

Maria Strömkvist (S), Patrik Engström (S), Daniel Riazat (V) samt Mats Nordberg (SD) har trots påminnelse inte återkopplat till Rättviks jaktvårdskrets företrädare.

 

Många jägare

Anders Gravsjö.

Vi kan konstatera att 60 procent av rikdagsledamöterna som sitter på dalaväljarnas mandat intresserar sig för frågan. Vissa mer, andra mindre. Vi slår även fast att 40 procent av ledamöterna tycks lämna frågan därhän. Debatten den senaste månaden kan omöjligt ha undgått ledamöterna vilket får oss att dra denna slutsats.

Genom att publicera svaren från ledamöterna är förhoppningen på framtida reaktioner följande:

Jägarna är många till antalet, vi är väljare att ta hänsyn till i framtida valrörelser. Genom att vi visar våra riksdagsledamöter att vi finns, att vi delger våra jaktkamrater de svar vi får från partierna och dess representanter, kan vi också påverka och få makthavare att reagera.

 

En maktfaktor

Tillsammans med våra familjer utgör vi cirka tio procent av befolkningen. De röstberättigade i Sverige 2018 var ca 7,5 miljoner personer. Lågt räknat är cirka tio procent av dessa röstberättigade berörda av riksdagens beslut i jakt- och vapenfrågor.

Vi uppmanar alla jägare att skriva till era läns riksdagsledamöter med frågan:

Vad gör just ni för oss jägare?

Vi är en maktfaktor!

 

Bengt Stor

Anders Gravsjö

Rättviks jaktvårdskrets

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.