torsdag 13 juni

Opinion

Linda Mattisson-Olsson instämmer i att förtroende måste byggas och vårdas, i en debattreplik om valet till ny ordförande i Svenska Jägareförbundet, där nu Henry Sténson är den enda kvarvarande kandidaten. Foto: Martin Källberg, Jan Henricson & Privat

Debatt: ”Förtroende måste förtjänas”

Med anledning av de senaste dagarnas inlägg i debatten om valet till ny ordförande i Svenska Jägareförbundet känns det angeläget att adressera några saker, skriver Linda Mattisson-Olsson, ordförande i Jägareförbundet Blekinge, som instämmer i att förtroende måste byggas och vårdas.

Det påstås till exempel i en debattartikel att ett antal länsföreningar ”driver osakliga och vilseledande kampanjer”. Ett obehagligt uttalande då det smutsar utan att klargöra vad, vem, hur eller varför. Det är min uppfattning att svepande anklagelser utan substans tyder på klena argument och i allmänhet är ovärdigt i debatten.

 

”Ett enat Jägareförbund är ett starkt förbund”

 

Det känns dock betryggande att så framstående karaktärer som Sven-Erik Bucht och Björn Sprängare står upp emot personangrepp och förtal i dessa tider, då detta tycks florera obehindrat på sina ställen.

Jag vill liksom de poängtera att förtroende är något som måste byggas och vårdas. Det är inte något som kommer av sig självt.

 

Ett förtroende

I min värld har jag fått ett förtroende av medlemmarna och kretsarna i Blekinge. Det innebär att jag som ordförande för länsföreningens styrelse ska ha örat mot marken och föra fram mina medlemmars önskemål.

Det ingår, som jag ser det, inte i mitt uppdrag att ställa in mig i ledet om detta inte gagnar mina medlemmar.

Så vitt jag vet är Svenska Jägareförbundet varken ett företag eller ett politiskt parti och således ska det inom förbundet inte förekomma vare sig lojalitetspolicys eller partipiskor.

 

Samla synpunkter

Liksom min lojalitet i första hand ligger hos min länsförening och våra medlemmar, borde förbundets styrelse sätta lojaliteten till sina länsföreningar främst, oavsett personlig uppfattning.

Svenska Jägareförbundet är en federation och styrelsen för denna borde ha som sitt arbete att samla in och förena de synpunkter som förmedlas från landets länsföreningar till åsikter som förbundet för ut och driver, till gagn för viltet, viltvården, jakten och medlemmarna.

 

Annan betydelse

Att hävda att något är ”enhälligt” låter säkert för många som att alla varit överens, men det är inte ordets betydelse.

Vad det säger är att ett beslut tagits där ingen formellt lämnat en protest till protokollet i form av en reservation.

Det vill säga, själva beslutet kan vara ett majoritetsbeslut med minsta möjliga marginal, så som en utslagsröst. Reservationer noteras normalt bara när någon absolut inte kan godta ett beslut.

 

Bara tysta?

Ska vi tolka det som att det vore bättre om styrelseledamöter reserverade sig så fort man har en avvikande åsikt?

Till sist måste jag undra om den medlem som uttrycker en åsikt ska anses utgöra en fientlig kraft, snarare än en aktiv del av förbundet?

Är det endast de tysta som får vara med i vår förening?

 

Linda Mattisson Olsson
Ordförande Jägareförbundet Blekinge

 

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.