onsdag 29 november

Opinion

Debatt: ”Vi vill se fler tjejer som jagar”

Riksdagspartiernas ungdomsförbund berättar i sommar, i debattartiklar, om hur de ser på jakten i Sverige. Foto: Kenneth Johansson Montage: Daniel Sanchez

Hur ska jakten se ut i framtiden? Just nu pågår jaktlagsutredningen, och baserat på dess slutsatser kommer politiska beslut att fattas – beslut som lär påverka jakten i vårt land under överskådlig tid.
Svensk Jakt har därför bjudit in framtidens beslutsfattare, företrädare för de politiska ungdomsförbunden, för att berätta hur de ser på jakt – och hur de vill att den ska se ut i framtiden. Först ut är Jenny Ahlman från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU.

Jenny AhlmanJakten är en stor del av vardagen för många. Det märks inte minst i den del av landet som jag kommer ifrån. Jaktfrågorna är även viktiga för många unga socialdemokrater.

Precis som hos de andra ungdomsförbunden finns en bredd vad gäller åsikter i jaktfrågor hos SSU. Därför råder det inga som helst tvivel kring att jaktens framtid och förutsättningar är viktigt att diskutera.

SSU:s utgångspunkt är att jakt och viltvård ska bedrivas på ett sätt som är etiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Vi inser att det finns en oerhörd respekt för och kompetens kring viltet hos landets jägare och markägare.

Vi som är uppväxta med jakt förstår att den handlar om så mycket mer än de där dagarna på passet. Det handlar självklart om viltvården i stort, men också om förutsättningarna att leva och verka på landsbygden.

Det finns exempelvis stor potential att utveckla turistnäringen med jakt och andra naturupplevelser. Det skulle vara positivt såväl för sysselsättningen på landsbygden som för att i vid bemärkelse säkerställa jaktens framtid.

 

Idéforum för jaktturism

I Socialdemokraternas jaktpolitiska program finns ett förslag om att etablera ett Idéforum som ska verka för bättre förutsättningar för vilt- och jaktturism. Och det behövs bland annat ett regelverk som garanterar en jämvikt mellan den allmänna jakten och upplåtelse av jakträttigheter till entreprenörer.

En annan aspekt är de nuvarande liberala reglerna för fjälljakten. De snarare stjälper än hjälper såväl turistnäringen som de som jagar i fjällområdena. Där har socialdemokratin varit tydlig – det är de som bor i Sverige som ska ha förtur.

Men jakten kan inte vara något som enbart kan bedrivas av de som har goda ekonomiska möjligheter eller är markägare. Eller bara av de som är uppväxta på landsbygd. I den aspekten har den nuvarande regeringens politik gått åt helt motsatt håll.

Det är viktigt att fler och inte minst fler unga får en ökad förståelse för varför vi bedriver jakt som en del av viltvården. Först då är det lättare att få ett intresse av att börja jaga.

 

Fler tjejer – ett stort ansvar

Inte minst är det viktigt att locka fler unga tjejer ut i jaktskogarna. Där ligger ett stort ansvar på de som idag jagar att välkomna kvinnor till jaktgemenskapen. Även om utvecklingen varit positiv de senaste åren finns det fortfarande strukturer som hindrar framför allt unga tjejer från att börja jaga.

En annan åtgärd för att underlätta för mångfalden i jägarkåren kan vara att se över hur användandet av statlig och kommunal mark kan ge förutsättningar för de som inte själva äger mark.

Det är tydligt att det finns ideologiska skillnader i synen på jakt. För oss unga socialdemokrater som har ett jaktintresse är det viktigt att jakten inte är något som är några få förunnat. Den svenska viltvården ska vara ett gemensamt ansvar med tydliga regler.

Med en långsiktig och ansvarsfull jaktpolitik är jag övertygad om att jakten har en framtid i Sverige.

 

Jenny Ahlman, Norrbotten

Ledamot SSU:s förbundsstyrelse

Fler debattartiklar kommer!

Detta är en artikel i en debattserie från riksdagspartiernas ungdomsförbund. De kommer att publiceras efter följande, lottade, schema.

SSU – 20 juni

KDU – 27 juni

Grön Ungdom – 4 juli

SDU – 11 juli

LUF – 18 juli

Ung Vänster – 25 juli

CUF – 1 augusti

MUF – 8 augusti

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.