lördag 25 maj

Opinion

Publicerad 8 augusti 2018 - 09:00

Debatt

Debatt: C: ”Ge berörda inflytande i jaktliga frågor”

Viltstammarna är på många håll stora och leder till både möjligheter och ibland problem. Viltförvaltningens uppgift är bland annat att tillvarata möjligheterna, förankra beslut lokalt och motverka skador. Det har nu visat sig att dessa krav inte alltid uppfylls.

När Centerpartiet i regeringsställning införde det nya viltförvaltningssystemet var tanken att involvera berörda aktörer i beslutandet av förvaltningsplaner, för att öka det lokala och regionala samarbetet och inflytandet.

Efter att den rödgröna regeringen utökat viltförvaltningsdelegationerna med två ledamöter från naturturism och miljösidan, har dock markägares och jägares intressen åsidosatts, samtidigt som balansen i delegationerna rubbats.

För Centerpartiet är det ohållbart att markägare och jägare ska behöva klaga på beslut kring viltförvaltningen, när de borde vara huvudaktörerna i utformandet av viltförvaltningsplaner.

Vi i Centerpartiet vill därför att viltförvaltningsdelegationernas sammansättning ändras så att besluten blir mer förankrade hos de som berörs.

 

Viltmyndighet behövs

En annan viktig åtgärd är att inrätta en viltmyndighet som har det övergripande nationella ansvaret för jakt- och viltvård. Myndigheten ska bland annat se över möjligheterna inom jakt och viltvård men också de förekommande problemen med betesskador på skog och grödor.

Trots att Centerpartiet tillsammans med allianspartierna för flera år sedan drev igenom ett tillkännagivande i riksdagen har regeringen ännu inte inrättat en ny viltmyndighet.

Det är bekymrande att den nuvarande regeringen trotsar riksdagen och därmed folkets vilja.

 

Äganderätten inskränktes

Regeringen är väl medveten om problemen med viltskadorna, men tar inte frågan på allvar. För närmare två år sedan försökte regeringen dock att lösa problemen med ett utfodringsförbud som inskränkte äganderätten.

Man generaliserade också problemet så grovt att en klar riksdagsmajoritet förkastade förslaget.

Riksdagen uppmanade därför regeringen att återkomma med ett förslag som värnar äganderätten, men också ger möjlighet att vidta åtgärder för att begränsa vildsvinsskadorna. Inte heller i detta fall har de rödgröna i regeringen återkommit.

 

Nytt ledarskap behövs

De senaste fyra åren måste ses som förlorade ur ett jaktpolitiskt perspektiv. Den nuvarande regeringen har bråkat om det mesta och lämnat walk over i de allra flesta frågor.

Därför behöver Sverige ett nytt ledarskap där det lokala inflytandet i jaktliga frågor ökar.

 

Eskil Erlandsson (C)

Riksdagsledamot, jaktpolitisk talesperson

 

 

Sommardebatt 2018

Före sommaren skickade Svensk Jakt en debattinbjudan till de åtta riksdagspartiernas jaktpolitiska talespersoner med en enkel frågeställning:

• Vad vill ert parti göra i jaktpolitiska frågor?

• Vilka frågor ser ni som viktigast att ta sig an på det jaktpolitiska området under de kommande åren?

Ämnesvalet var således fritt – inom det jaktpolitiska fältet. Debattartiklarna skrevs och lämnades till Svensk Jakt i månadsskiftet maj–juni. Ordningen för publicering av artiklarna har därefter lottats, vilket resulterade i nedanstående publiceringsdatum:

• Kristdemokraterna (Magnus Oscarsson): onsdag 27 juni

• Vänsterpartiet (Jens Holm): onsdag 4 juli

• Sverigedemokraterna (Runar Filper): onsdag 11 juli

• Liberalerna (Lars Tysklind): onsdag 18 juli

• Moderaterna (Sten Bergheden): onsdag 25 juli

• Miljöpartiet (Emma Nohrén): onsdag 1 augusti

• Centerpartiet (Eskil Erlandsson): onsdag 8 augusti

• Socialdemokraterna (Isak From): onsdag 15 augusti

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Senaste från Annonstorget

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Samtidigt på JaktPlay

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget