lördag 25 maj

Säljaktsbeslut: 230 gråsälar får skjutas

Naturvårdsverket har nu med viss försening beslutat att antalet sälar som får fällas under årets skyddsjakt är 230. Det vill säga samma antal som förra året. Nytt för i år är att det blir tillåtet att jaga från motorbåt, samt att man nu även får jaga säl med klass 2-vapen.

 

Tidigare har endast klass 1-vapen varit tillåtet för säljakt. Jägareförbundet har i flera år arbetat för att även klass 2-vapen ska tillåtas. Därmed kan dagens beslut ses som en fjäder i hatten för förbundet.

Skyddsjakt på gråsäl är tillåten under tiden 20 april31 december 2013 eller så snart länets kvot är fylld. Högst hälften av antalet tilldelade gråsälar per län får fällas före den 1 juli 2012.

 

Tilldelning per län:

Norrbottens  40

Västerbotten 20

Västernorrland 30

Gävleborg  60

Uppsala  20

Stockholm 20

Södermanland 10

Östergötland 10

Kalmar 20


Risk för skada måste föreligga

En utgångspunkt för skyddsjakt på gråsäl är att risk för allvarlig skada måste föreligga och att det inte finns någon annan lämplig lösning.

Innan skyddsjakten startar ska den som ska utföra jakten kontakta Kustbevakningen för information om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område för skyddsjakten. Kustbevakningen lämnar upplysningar dygnet runt på det nya telefonnumret 08-57 89 76 17. 

 

Samma kvot som för 2012

Kvoten på samma nivå som förra året. Av 230 beviljade gråsälar under 2012 rapporterades 92 fällda. Enligt Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för sälförvaltningen, skiljer sig inte omfattningen av sälskadorna i Östersjön från förra året.

Myndigheten säger också i sitt pressmeddelande att gråsälen i Östersjön kan anses utgöra ett starkt bestånd med en normal tillväxthastighet. Mot bakgrund av detta finner Naturvårdsverket det inte motiverat att höja tilldelningen under 2013.

 

God tillväxt i sälstammen

Gråsälstammen i Östersjön beräknas nu uppgå till mer än 30.000 individer och ökningen har stannat av. Gråsälen förekommer längs hela kusten från Skåne upp till Norrbotten.

Naturvårdsverket gör därför bedömningen att en skyddsjakt på som högst 230 gråsälar inte kommer försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för gråsälstammen i Östersjön.

 

Utredning om licensjakt på säl

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med berörda myndigheter och organisationer utreda förutsättningarna föreslå hur skyddsjakt på säl kan effektiviseras i syfte att uppnå beslutad tilldelning.

I uppdraget ingår också att föreslå hur en licensjakt på säl kan utformas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2013.

 

Säljaktsbeslutet i sin helhet finns att ta del av här (pdf).

 

Läs även:

Säljaktsbeslut kan dröja

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev