tisdag 21 maj

Nya avdrag för trafikeftersök

Ammunition, skyddsväst för hund, eftersökslampa och utbildning. Det är några exempel på kostnader som nu blir avdragsgilla för jäg­are som utför eftersök på trafikskadat vilt.

Förra året var första gången som Skatteverket öppnade möjligheten för eftersöksjägare att göra avdrag för vissa av sina kostnader. Myndigheten ville i det läget inte gå ut med några schabloner, eller lämna några andra löften. Däremot gick Jägareförbundet ut med rekommendationer på vad man ansåg vara rimliga nivåer på avdragen.

Detta resulterade i att Skatteverket fick en uppsjö av olika avdragsförslag, och efter vidare diskussioner med Jägareförbundet kommer myndigheten inför årets deklaration med något tydligare besked om vad som gäller.

 

Direkt koppling

Exempelvis kan man nu göra avdrag för inköp av eftersöks­lampa, eftersöksutbildning och utlägg i samband med spårträning av hund.

Men avdragsbeloppet får inte överstiga den ersättning man får från eftersöksuppdragen.

Grundregeln är att avdragen ska ha en direkt koppling till trafikeftersöksuppdragen, säger Björn-Olof Petersson, som arbetar på Skatteverkets rättsavdelning inom expertgruppen för tjänst, arbetsgivaravgifter och F-skatt.

Kostnader för sådant som bara i begränsad omfattning används för eftersöksuppdragen är således inte avdragsgilla.

Schablon för ammunition
Skatteverket går ut med två schablonavdrag: 100 kronor för jaktammunition och 550 kronor för övningsammunition och ban­avgift.

Uppdraget som trafikeftersöksjägare kräver träning i skjutskicklighet under hela året.  Därför är det, enligt vår uppfattning, motiverat med ett visst avdrag för denna träning, säger Björn-Olof Petersson.

Utöver detta finns nu avdragsmöjligheter för kostnader för resor mellan bostaden och plats för träning, oavsett om det handlar om skytteträning eller spårträning av hunden.

Avdrag för resor
För resor i samband med eftersöksuppdrag betalar uppdragsgivaren polisen ersättning om resvägen är längre än fem mil. Denna reseersättning redovisas endast genom ett kryss på kontrolluppgiften (ruta 50 på deklarationsblanketten) och något avdrag får därför inte göras i deklarationen för dessa resor.

Eftersom ersättning inte utbetalas för resor där resvägen understiger fem mil kan avdrag göras för dessa resor. Detta avdrag ska då göras under rubriken tjänsteresor (ruta 08).
När det gäller andra avdrag än resekostnader ska avdrag göras under rubriken Övriga utgifter (ruta 06). Avdrag för övriga utgifter medges endast för belopp överstigande 5.000 kronor.

Viktigt att tänka på är att man ska kunna uppvisa kvitto på anskaffningskostnader för utrustning, utlägg för utbildning samt förteckning över resor man yrkar avdrag för, säger Björn-Olof Petersson på Skatteverket.

Fakta avdrag för trafikeftersök

Avdrag enligt schablon:
Jaktammunition: 100 kronor.
Övningsammunition: 550 kronor.

Avdrag för utgifter direkt kopplade till eftersöksuppdragen:
Eftersökslampa.
Utlägg i samband med spårträning av hund.
Eftersöksutbildning.
Resor vid träning av eftersöksjägare samt eftersökshund.
Resor i samband med enskilda eftersöksuppdrag som understiger 50 kilometer. Sådana resor om 50 kilometer eller mer ersätter uppdragsgivaren.
Skyddsväst för hund.
Skyddsbyxor för eftersöksjägare.
Lämplighetstest av eftersökshundar för vildsvin samt björn.

Exempel på sådant som inte är avdragsgillt för eftersöksjägare
Inköp av jakthundar, hundfoder, vapen och jaktkläder.

Hur mycket avdrag får du göra?
Avdragens belopp får inte överstiga den ersättning man får från eftersöks­uppdragen.

Glöm inte:

Att du ska kunna uppvisa kvitto på utlägg och anskaffningskostnader samt förteckning över aktuella resor.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev