måndag 26 februari

Ny forskning: Vargdödade älgar viktiga för räv och mård

Foto: Tero Niemi

Forskningsprojektet Skandulv presenterar i sitt senaste nyhetsbrev nya resultat från forskning på varg och andra rovdjur.

I fyra artiklar publicerar svenskjakt.se Skandulvs svenska sammanfattning av de vetenskapliga publikationerna.
I den andra har rävars och mårdars uppträdande vid älgkadaver studerats:
Att äta eller ätas – en studie av rävars och mårdars beteende vid vargdödade älgar
Individer avväger intag av föda mot risken att bli dödad av konkurrenter. Vaksamhet är ett sätt att upptäcka fiender i tid men detta sker då på bekostnad av födointag.
Vi studerade besöksfrekvens och beteende hos räv och mård vid kadaverplatser efter vargdödade älgar. Vi antog att mård skulle vara mer vaksamma på grund av en ökad predationsrisk jämfört med den storleksmässigt större räven.

Högre frekvens
Vår studie visade att räv besökte fler kadaverplatser än mård, vilka begränsade sitt kadaverutnyttjande till vissa habitat. Räv hade också en högre besöksfrekvens vid kadaverplatserna jämfört med mård.
Båda arterna hade dock liknande dygns- och säsongsmässigt nyttjande av kadaverresterna från de vargdödade älgarna.
Rävarna nyttjade kadavren till största del under april–maj, medan april var tidpunkten då mårdarna besökte kadavren med högst frekvens. Rester från vargdödade bytesdjur är därför sannolikt en viktig näringskälla för båda dessa arter under den tid på året då många arter har ont om mat. Detta kan därmed leda till ökad överlevnad för både ungar och vuxna individer.

Vaksam mård
Vår studie visade att mårdarna var mer vaksamma jämfört med räv vid kadaverplatserna. Den ökade vaksamheten kom på bekostnad av ett minskat matintag för mård. Vaksamheten hos mård påverkades av habitatet och sikten kring kadaverplatsen.
Mårdarna var dock inte mer vaksamma under de tider på dygnet när rävarna var som mest aktiva vid kadaverplatserna. Vår studie visade att ett mindre rovdjur är mer vaksam än ett större, vilket kan ha att göra med en ökad risk för predation.
Men i fallet med räv och mård påverkade habitatet kring kadaverplatserna mårdarnas beteende mer än närvaron av en större konkurrent.
(Wikenros C, Ståhlberg S, & Sand H. 2014. Feeding under high risk of intraguild predation: vigilance patterns of two medium-sized generalist predators. Journal of Mammaology 95:862-870)

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev