Länsstyrelsen polisanmäler Molstaberg!

Djurägarna på Molstabergs gård polisanmäls nu av länsstyrelsen i Stockholm, som anser att djuren på gården utsatts för onödigt lidande på grund av otillräcklig stängsling i ett vargrevir. Foto: Maria Törmänen

Länsstyrelsen Stockholm lämnar idag in en polisanmälan mot djurägarna på Molstabergs gård för brott mot djurskyddslagen. Länsstyrelsens bedömning är att djuren inte i tillräcklig omfattning har skyddats från vargangrepp vilket har orsakat ett onödigt stort lidande.

– Det var det mest absurda jag hört. Jag hade kontakt med länsstyrelsen så sent som igår, de ska bidra med grindar för att djuren ska kunna tas in. Vi väntar också på ett besked om länsstyrelsen fattar ett beslut på eget initiativ om skyddsjakt, säger Molstabergs advokat, Björn Aschan, Göteborg.
– De kommer att bli chockade där uppe, fortsätter han.

Fem angrepp senaste veckan!
Molstaberg berörs av Sjundareviret, där vargtiken sköts i nödvärn på en annan gård i september. Hanen och valparna finns kvar. Angreppen på får har pågått sedan före midsommar. 
– Det har varit fem angrepp bara den senaste veckan, tre i förra veckan, ett igår och ett idag, säger Björn Aschan.
Enligt länsstyrelsen är det ett 60-tal får som har dödats av varg under de gångna fem månaderna. 
– Det är en stor gård med en stor besättning, Vi vill att de ska fortsätta sin djurhållning. Men man måste ta sitt ansvar och skydda sina djur, oavsett om man har en stor eller liten besättning, säger Ulrika Geber, lantbruksdirektör vid länsstyrelsen i Stockholm, till Svensk Jakt.
Björn Aschan kommenterar:
– Tidigare har länsstyrelsen sagt att man inte kan kräva av Molstaberg att ha hunnit stängsla i ett nytt revir. Till och med Naturvårdsverket har sagt att man inte kan begära detta.

”Ovanlig situation”
Länsstyrelsen i Stockholm skriver om anmälan på sin hemsida:
– Det är en ytterst ovanlig situation som ligger till grund för anmälan där upprepade angrepp tillåts fortgå utan att, som vi bedömer det, relevanta åtgärder görs för att förhindra dem och skydda djuren. Varken rovdjursstängsel eller nattfållor har använts, trots upprepade påpekanden och hjälp med tillfälliga stödinsatser från länsstyrelsens personal. Djurhållarna har även tackat nej till bidrag för stängsling och avstått från frivilliga arbetsinsatser för att sätta upp ett godkänt rovdjursstängsel. Djurhållarnas befintliga stängsel har delvis haft stora brister som gjort det möjligt för varg att ta sig in upprepade gånger på samma ställe och döda får i hagen, säger lantbruksdirektör Ulrika Geber.   
I vissa fall har skadade djur inte dött direkt vid attackerna, utan det har hänt att djur överlevt i flera dagar med omfattande skador vilket har inneburit ett stort lidande. Dessa får har inte hittats samma dag som attackerna ägt rum vilket tyder på bristande tillsyn.   
– Enligt djurskyddslagen har varje djurägare ett ansvar att se efter och skydda sina djur. Det blir nu polisens sak att utreda ärendet, säger Ulrika Geber, på hemsidan.  

Överklagade skyddsjakt
I slutet av augusti överklagade de båda familjerna på Molstaberg länsstyrelsens skyddsjaktsbeslut, som man inte ansåg var tillräckligt omfattande. 
I överklagan motiverade man varför man inte ansett det möjligt att stängsla med rovdjursstängsel och avstått från bidrag från länsstyrelsen om 150.000 kronor för rovdjursavvisande stängsel.
Dels anser man att resurser saknas, både vad gäller tid och pengar. Dels kan man inte ta på sig ansvaret att uppfylla länsstyrelsens villkor för bidrag, bland annat att se till att stängslingen sker enligt Viltskadecenters rekommendationer, eftersom Rovdjursföreningen (och inte de själva) skulle utföra stängslingen. Man anser sig också sakna de resurser som krävs för att underhålla stängslingen under fem år. 
”Dessutom är det omöjligt att få in 900 får i av länsstyrelsen ordnade nattfållor, som max rymmer 60 får”, skrev de i sin överklagan.

• ”Totalt tjänstefel” att anmäla Molstaberg 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev