torsdag 1 juni

Även skyddsjakten till domstol

Foto i hägn: Olle Olsson

Länsstyrelserna får inte besluta om skyddsjakt på stora rovdjur. Detta efter ett överklagande av föreningen Nordulv.

Nordulv har överklagat Naturvårdsverkets beslut om överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till länsstyrelserna från och med den 1 februari i år.

I och med överklagandet vinner Naturvårdsverkets beslutet inte laga kraft förrän förvaltningsrätten slutligt avgjort sitt mål, och deras beslut i sin tur vinner laga kraft. Det här innebär att det i nuläget inte går att säga när delegeringen kan genomföras, uppger Naturvårdsverket.
Alla ansökningar om skyddsjakt efter stora djur ska därför tills vidare skickas till Naturvårdsverket för beslut. Naturvårdsverket kommer sedan i normalfallet att skicka ansökan på remiss till berörd länsstyrelse för yttrande.

All rovdjursförvaltning stoppad
Det här betyder att all form av nu aktuell rovdjursförvaltning, licensjakt på varg och delegering av skyddsjakt, som riksdagen beslutade om i december 2013 just nu ligger i händerna på Förvaltningsrätten i Stockholm och Kammarrätten i Stockholm.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev