torsdag 7 december

Åteljakt på björn kan återinföras

Foto: Olle Olsson

Naturvårdsverket föreslår att åteljakt på björn ska kunna återinföras. Bakgrunden är att de åteljaktförsök som gjorts inte visat några negativa konsekvenser.

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn och en konsekvensutredning. Naturvårdsverket vill ha synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen senast den 5 maj.

Bakgrund om förslaget för åteljakt
Licensjakt efter björn med hjälp av åtel var tillåten i Sverige fram till år 2001. Hösten 2009 började diskussionerna med Skandinaviska björnprojektet om ett forskningsprojekt som skulle kunna belysa problemställningen. Projektet bedrevs under perioden år 2010–2012.
Mot bakgrund av att försöken med åteljakt inte visat några negativa konsekvenser föreslår Naturvårdsverket att möjligheten till licensjakt med hjälp av åtel återinförs, skriver verket.

Naturvårdsverkets förslag
Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn fårföreskriva att jakt får bedrivas med hjälp av åtel. Ett beslut av länsstyrelsen om licensjakt efter björn med hjälp av åtel ska ange när åtling får påbörjas samt föreskriva följande villkor:
• En person är ansvarig för varje åtel.
• Åtelansvarig ska innan åtling påbörjas anmäla detta till länsstyrelsen.
• Åtling får påbörjas först när länsstyrelsen har meddelat tillstånd.
• Ingen separat jaktkvot fastställs för åteljakt.
• Åtel får bara anläggas efter markägarens tillstånd.
• Jakt efter björn med hjälp av åtel är endast tillåten vid platser som iordningställts i enlighet med de villkor som gäller vid åteljakt efter björn. Avstånd till närmaste permanent bebodda hus ska vara minst två kilometer. Avstånd till väg (även skogsbilväg) ska vara minst 200 meter.
• Senast tio dagar efter jaktens slut ska allt åtelmaterial vara bortplockat och åtelplatsen återställd till ett sådant skick att björnar inte förväntas lockas dit.
• Som åtelmaterial får användas vilt och viltfångad fisk från samma eller angränsande kommun (även slaktrester från jakt på älg eller annat vilt), oförädlat vegetabiliskt material eller mindre förädlade
vegetabiliska produkter avsedda för utfodring av djur. Rester från tamdjur får inte användas.
• Åtelmaterial och mängd bör begränsas till max fem kilo viltkött eller fisk, fem kilo majs och 2,5 kilo melass per vecka.
• Upptag av björnspår med hjälp av hund vid en åtel bör betraktas som jakt med hjälp av åtel.

Skärpning för eftersök
Naturvårdsverket föreslår också en skärpning för eftersöken på påskjutna björnar. Verket skriver: ”Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle försäkra sig om att en hund som är särskilt tränad i att spåra skadad björn ska kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen.”
Det tidigare kravet vid björnjakten löd: ”hund som är särskilt tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen”.

Fakta

Syftet med översynen är dels att uppdatera föreskrifterna i enlighet med den nya rovdjurpropositionen och ändrade bestämmelser i jaktförordningen (1987:905), dels att öka länsstyrelsemas möjligheter att besluta om, och effektivisera genomförandet av, licensjakt efter björn. 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev