tisdag 7 februari

Jakt & prylar

Fågeljägare i trånga gömslen brukar ofta välja halvautomater för den enkla omladdningens skull. Även det tredje skottet kan komma väl till pass. Foto: Ulf Lindroth

Vi lär dig reglerna för halvautomaten

Premium

En av våra vanligaste vapentyper omgärdas av en del egna regler. Det handlar om halvautomatiska gevär, både kul- och hagelgevär. Oavsett om du ska köpa nytt vapen eller bara välja magasin inför jakten kan det vara klokt att friska upp minnet.

Ulf Lindroth Publicerad 10 januari 2021 - 09:00

Halvautomatiska vapen har en given plats bland våra jaktvapen. Delvis, men inte enbart, för att de ger en mildare rekyl och snabbare omladdningar än andra vapentyper. Bland hagelgevären sticker halvautomaterna ut som särskilt lätta att hantera i trånga gömslen. Där erbjuder de också ett tredje skott som ofta kommer väl till pass.

Lindroth tipsar: Så blir du en bättre jaktskytt

Halvautomatiska kulvapen medger först och främst snabba uppföljningsskott. Här spelar den mindre rekylen in, men det är förstås också viktigt att vapnet låter skytten behålla både grepp och siktbild. Som regel är det dessutom omladdat och klart för nästa skott innan skytten är det.

Som alla vapentyper har halvautomaterna sina svagheter. De kan till exempel inte brytas för att signalera att de är oladdade och säkra. De kan i vissa fall vara benägna att råka ut för eldavbrott och det kan krävas särskilda anpassningar för att kulvapnen ska fungera klanderfritt i kombination med ljuddämpare.

 

Det perfekta verktyget

Men i många situationer är en halvautomat det perfekta verktyget. Kanske har du redan en eller flera i vapenskåpet, kanske planerar du att köpa en. I båda fallen är det viktigt att känna till regelverket kring vapentypen. Det är lätt att tro att man kan avgöra vad som gäller utifrån enkel logik, men fall inte i den fällan. Så lätt är det inte när det gäller halvautomatiska jaktvapen.

 

Halvautomater är praktiska vapen. Vapentypen särbehandlas i vissa avseenden, men reglerna är trots allt relativt enkla och ska inte avskräcka någon. Det viktiga är att känna till dem. Foto: Ulf Lindroth

Halvautomatiska hagelgevär

Halvautomatiska hagelgevär för jakt får bara ha en magasinskapacitet för högst två patroner. Det innebär att de kan laddas med maximalt tre patroner, två i magasinet och en i patronläget.

Antingen ska vapnet vara konstruerat så att magasinet bara rymmer två patroner, eller så ska magasinet ha ändrats så att det bara rymmer två patroner.

Att köpa första jaktvapnen – håll det enkelt

Om det har ändrats ska detta ha gjorts på ett av följande sätt: Antingen ska en nit ha anbringats genom magasinet, tungor ha instukats i magasinet, eller en reduceringsstång ha inneslutits i magasinet. Om reduceringsstång använts ska den vara fixerad i magasinet genom hårdlödning eller med tvåkomponents härdlim. Om vapnet har löstagbart magasin ska det fixeras vid vapnet med hjälp av en nit eller med tvåkomponents härdlim.

Ett halvautomatiskt hagelgevär för sportskytte kan få ha större magasins-kapacitet. Men då får du inte licens på det för ändamålet jakt och får alltså inte jaga med det.

Att välja det första kikarsiktet – lagom är bäst

Halvautomatiska hagelgevär får (liksom övriga enkelpipiga hagelgevär) användas med en projektil (slug, brenneke eller liknande) vid jakt på vildsvin, dovvilt och mufflonfår. Detta får endast göras av den som är behörig att använda kulgevär avsedda för patroner i klass 1 vid jakt, eftersom hagelgeväret då i praktiken används som ett klass 1-vapen. När hagelgeväret används med kulammunition på detta sätt är det tillåtet att använda en räfflad pipa eller en räfflad choke i hagelvapnet.

Liksom alla hagelgevär för jakt måste halvautomaten ha en piplängd om minst 48 centimeter.

 

Reglerna är utformade så att halvautomatiska kulgevär för jakt ska likna traditionella repeter­studsare. Foto: Ulf Lindroth

Halvautomatiska kulgevär

Naturvårdsverkets föreskrifter reglerar även vilka halvautomatiska kulgevär som får användas vid jakt. De ska vara av civil typ och tillverkade för jakt. Till konstruktion och utseende ska de efterlikna konventionella, manuellt omladdade kulgevär för jakt – bortsett förstås från själva omladdningsfunktionen.

Jaktvapnets avtryckarvikt – inget att ta lätt på

Vid jakt gäller begränsningar för magasinskapaciteten. Vilka begränsningarna är beror på vilken art som jagas. Samma begränsning som för hagelgevär (två skott i magasinet och ett i patronläget) gäller vid jakt på följande arter:

Varg, björn, lodjur, bäver, utter, skogshare, mård, samt alla fågelarter. Även detta anges i Naturvårdsverkets föreskrifter, men kan spåras tillbaka till EU:s art- och habitatdirektiv.

Vid jakt på övriga däggdjur gäller fem skott i magasinet och ett i loppet. Det kan vara ett utmärkt alternativ för exempelvis en passkytt på klövviltsjakt.

Här finns vissa risker att göra fel om man inte tänker sig för. Gäller jakten enbart älg får du sätta ett femskottsmagasin i din halvautomat, men om jakten gäller både älg och björn får du alltså bara använda tvåskottsmagasin.

 

Den som väljer halvautomatiskt kul­gevär måste välja ­magasin med tanke på vilket vilt som ska jagas. Foto: Ulf Lindroth

På senare år har det förekommit en dispens för att använda större magasin än två skott vid björnjakt, maximalt fem skott. Det är en generell dispens och inte något du söker personligen. Beslutet tas av den myndighet som fattar beslut om jakten, Naturvårdsverket eller berörd länsstyrelse. Information om detta skrivs in i myndighetens björnjaktsbeslut.

Fågeljakt kan också krångla till det en smula. Köper du en halvautomat i .22lr kan du jaga till exempel vildkanin eller bisam med ett femskottsmagasin, men jagar du fågel får du bara ha tvåskottsmagasin.

8 punkter – så kontrollerar du ditt kulvapen

Inte heller övningsskytte är alldeles enkelt. Vid skytte enligt Svenska Jägareförbundets jaktskytte-reglemente gäller (med undantag för luftvapen och liknande typer) att vapnen ska vara godkända för jakt. Därav följer en gräns på maximalt fem skott i kulvapnets magasin. Vid privat övningsskytte finns däremot inte någon sådan gräns. I dagsläget får du använda större magasin. Men även detta kan komma att ändras, beroende på hur EU:s vapendirektiv implementeras. Den frågan bevakar Svensk Jakt, så kommer det nya regler gällande magasin kommer du att kunna läsa om det i tidningen.

Så gör du en rejäl rengöring av hagelbössan

I fråga om magasin för halvautomatiska kulgevär kan du alltså inte förlita dig på magkänsla eller sunt förnuft. Du är tvungen att lära dig reglerna.

I övrigt gäller att piplängden måste vara minst 45 centimeter och din halvautomat (eller pumprepeter) får inte ha vikbar, fällbar eller teleskopisk kolv.

 

Halvautomatens vitala delar

På halvautomaternas minuskonto kommer en viss känslighet under kärva förhållanden.

I vissa situationer måste jägaren kunna avlägsna en vital del från sitt vapen. Det är inte specificerat att någon särskild del av vapnet ska räknas som vital del, det viktiga är att det är en del som krävs för att vapnet ska fungera.

Slutstycket är ett bra val på halvautomatiska gevär, inte minst för att det är kompakt och ganska lätt att bära med sig i en ficka.

Beroende på konstruktion kan slutstycket vara mer eller mindre svårt att avlägsna och då kan andra delar övervägas. Även pipan räknas som vital del. Strängt taget räknas även lådan som en vital del, även om den knappast är ett praktiskt val att ta bort från vapnet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Jaktmarker på Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Vapen till salu på Annonstorget

Svensk Jakt på Instagram