torsdag 30 mars

Jakt & prylar

Beroende på hur skruvskallarna ser ut kan du behöva några verktyg för kontrollen, men det behövs inget märkvärdigt och oftast bara ett fåtal varianter. Foto: Ulf Lindroth

8 punkter – så kontrollerar du ditt kulvapen

Premium

Ett välskött kulvapen är i regel ett mycket ­pålitligt verktyg. Den som kontrollerar några enkla punkter i god tid före säsongen slipper obehagliga överraskningar när det börjar dra ihop sig för jakt. Den kontrollen kan du göra själv.

Ulf Lindroth Publicerad 7 juni 2020 - 15:00

Även om en jaktstudsare tillverkas med stor precision och innehåller komplicerade delar du inte bör plocka isär själv – främst avtryckarmekanismen – är den i grunden ganska enkel. Åtminstone i den meningen att det är ganska få delar du behöver kontrollera för att försäkra dig om att vapnet är i ordning inför den kommande jaktsäsongen.

Webb-tv: Så skjuter du in studsaren

Försök göra den kontrollen själv. Dels lär du känna ditt vapen, dels kan du då göra den snabbt vid behov. Verkar vapnet skjuta sämre än vanligt kontrollerar du ungefär samma punkter.

 

En gång per år

Ha som mål att kontrollera studsaren ordentligt åtminstone en gång per år. Gör den kontrollen i god tid inför jakten. Till exempel när du fått den här tidningen i brevlådan.

Oftast kan du lugnt ställa undan vapnet efteråt, men någon gång händer det att du hittar något som måste åtgärdas. Behöver du hjälp av ett proffs är maj en mycket bättre tidpunkt än augusti.

 

Börja med skruvarna som håller klackarna mot lådan och kontrollera att alla är åtdragna.

Checklista för hur du gör en årlig kontroll av en vanlig repeterstudsare

 

1. Kontrollera kikarfästena.

Känn på skruvarna som håller siktet i ringarna. De ska inte dras åt med stor kraft, en aluminiumtub är relativt lätt att deformera. (Många kikartillverkare ger en rekommendation på antal Newtonmeter och det finns nycklar som kan ge en bestämd kraft, men det går bra att dra för hand om man tänker på att vara försiktig.)

Sitter kikarfästena på klackar på lådan, lossa dem och kontrolldra skruvarna som håller fast klackarna. Här kan du dra ganska hårt.

Lägg kikarsiktet med fästen åt sidan medan du kontrollerar själva vapnet.

 

Finns det skruvar i kornet ska de vara åtdragna.

2. Undersök eventuellt öppet riktmedel.

Om kornet sitter med skruvar kan du få precisionsproblem ifall de sitter löst. Kontrolldra alltså eventuella skruvar. Motsvarande problem vid siktet har mindre betydelse, men gör samma sak även där.

 

En ordentligt friliggande pipa minskar risken för överraskningar vid väderomslag, främst vad gäller vanliga trästockar.

3. Kontrollera att pipan är friliggande från förstocken.

En, eller ännu hellre två, hoplagda sedlar ska kunna dras hela vägen bakåt till lådans framkant utan att kärva. Om du kommer att skjuta vapnet från benstöd bör du låta en kamrat dra sedlarna längs pipan medan du ligger i skjutställning med benstödet. Det händer att pipan flexar under det trycket och plötsligt ligger i kontakt med förstocken. Det kan ge överraskningar ifråga om precision och de är sällan av det roliga slaget.

Om sedlarna fastnar någonstans noterar du var och förbereder dig för att ta bort lite material i stockens pipkanal. Det kan du göra med ett särskilt skärverktyg, eller med sandpapper fäst på en rundstav.

Här är det på sin plats med en brasklapp. Vissa vapen är konstruerade för att ha kontakt mellan förstock och pipa på någon punkt. Det ska under vissa omständigheter kunna gynna precisionen, men introducerar samtidigt risken för träfflägesförändringar. Åtminstone ifråga om trästockar. Du kan låta det vara som det är, men provskjut då gärna vapnet både torrt och regnblött. Alternativt låter du plastbädda vapnet och avlägsnar kontakten mellan stock och pipa.

 

Platserna som är plastbäddade på den här stocken bör kontrolleras för sprickor, liksom träet mellan de öppna hålen. En försiktig belastning med ett skruvmejselskaft kan avslöja sprickor som annars är svåra att se.

4. Lossa de två korsskruvar som håller systemet i stocken.

Lyft därefter ut systemet. Om det inte kommer frivilligt lirkar du ut det med jämnt tryck både fram- och baktill. Sträva efter att hålla system och stock parallella under lyftet.

Om du behöver avlägsna trä i pipkanalen gör du det och oljar sedan de bearbetade träytorna med stockolja. Var uppmärksam på att rostfläckar på pipan, eller mörka och blanka fläckar i träet, också kan skvallra om ställen där stock och pipa ligger i kontakt. Det kan ju hända att du inte har kontakt nu, men får det då stocken blir fuktig.

Om vapnet plastbäddats kontrollerar du att bäddningen är intakt. Det finns skräckexempel på bäddningar med felaktiga material som spricker eller närmast smulas sönder med tiden. Då måste bäddningen göras om.

Om vapnet inte är plastbäddat kontrollerar du stocken för att upptäcka sprickor. Ett förstoringsglas och bra belysning underlättar. Du kan belasta stockens sidor lätt med ett skruvmejselskaft för att eventuella sprickor ska synas tydligare.

Kontrollera särskilt bakom rekylklacken, i eventuellt trä mellan varbygel och magasin, runt korsskruvarnas genomföring samt bakom lådstjärten (upptill på kolvhalsen).

Om du inte är van att arbeta med vapen bör du lämna in en sprucken stock för åtgärd. I regel är det enklast att plastbädda vapnet i sådana fall. Det har flera fördelar och brukar inte bli särskilt dyrt.

 

Kontrollera att säkrat vapen inte avfyras ens vid en relativt hård belastning av avtryckaren. Vissa säkringstyper är känsligare än andra och egna modifieringar eller kraftig nedsmutsning ökar risken.

5. Kontrollera säkringen.

Vissa typer av säkring kan få en osäker funktion på grund av kraftig nötning eller nedsmutsning. Spänn upp mekanismen, säkra och dra hårt i avtryckaren (med fingerkraft). Ifall säkringen fallerar kan det hända att det räcker med rengöring. Ta inte isär mekanismen, men prova med avfettning. Anolja lätt efteråt. Undvik vapenfett helt. Om rengöring inte löser problemet är det ett jobb för en vapentekniker.

 

Slutstycket ska först och främst vara rent invändigt. Ju kallare väder du jagar i, desto större risk för problem med rester av olja och fett.

6. Ta isär slutstycket, men kontrollera först med manualen.

Du vill dels vara säker på att ditt slutstycke är avsett att tas isär av användaren, dels att du vet hur det ska sättas ihop igen.

När det är isärtaget gör du rent det. Om smutsen är särskilt besvärlig kan du koka delarna innan de avfettas. Torka därefter och anolja lätt. Stora mängder olja kan bli ett problem, inte minst i kombination med kyla.

 

7. Sätt ihop vapnet.

Passa in systemet i stocken och sätt i underbeslaget. Finns det lösa delar vid magasinet ser du till att de ligger rätt innan du drar i korsskruvarna. Börja med den främre korsskruven. Var uppmärksam på känslan, det ska inte plötsligt ta stopp utan bromsas jämnt då du drar åt skruvarna. Om alla delar ligger rätt och skruven ändå bottnar stumt kan det hända att stockträet komprimerats och inte längre ger nödvändigt motstånd. Då är bästa boten troligen en plastbäddning.

När du skruvar tillbaka kikarfästena på klackarna kan du lägga en lätt press framåt på kikaren, så att fästena lägger sig på rätt plats direkt, utan utrymme för rörelse i rekylen.

 

8. Ditt jobb är klart.

Vid behov lämnar du in vapnet till en vapentekniker för åtgärder. Vänta inte, då kan du få svårt att få tillbaka det i tid inför jakten.

Annars kan du skjuta in vapnet igen. Du kan nu känna dig lugn. Du har gjort ditt och kommer troligen inte att ha några problem varken på skjutbanan eller under jakten, även om du jagar med en gammal trotjänare.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.