söndag 22 oktober

Har väntat nästan ett halvår på vapenlicens

Foto: Lars-Henrik Andersson

Foto: Lars-Henrik Andersson

I 23 veckor har Stefan Holm i Kalmar fått vänta på licens för sin nya studsare. Och efter komplettering med en bild från sitt vapenskåp får han vänta ytterligare en tid.

Några steg i rätt riktning, men ännu återstår mycket att göra i vapenfrågan. Positivt är att medlemsländerna enligt ministerrådet även i fortsättningen ska kunna ge dispens för ungdomars vapeninnehav. Till exempel för unga jägare som går på landets naturbruksgymnasier. Foto: Jan Henricson

Några steg framåt i vapenfrågan

UPPDATERAD TEXT Efter en lång och hård debatt som i mycket förts i motvind, kommer nu några positiva signaler för vapenägare. På ministerrådets möte igår enades man bland annat om att det ska vara upp till medlemsstaterna att bestämma om mentaltester ska införas.

Jakten är en folkrörelse och utgör grunden till varför svenskarna ser på vapen och skytte på ett annat sätt än man gör i många andra EU-länder, enligt EU-parlamentariker Jens Nilsson (S). Foto: Jan Henricson

S-politiker kämpar för vapen i motvind

Den socialdemokratiska partigruppen i EU-parlamentet är på väg att ställa sig bakom kommissionens hårt kritiserade förslag till nytt vapendirektiv. I ett dokument som tagits fram av gruppens skuggrapportör framgår att i stort sett samtliga förslag får stöd, till exempel mentaltester och tidsbegränsade vapenlicenser.

Polisens handläggningstider skulle minska med en ändring i vapenlagstiftningen som tar bort onödig administration. Jägareförbundet föreslår bland annat att behovsprövningen för vapen fem och sex i vapengarderoben avskaffas. Foto: Jan Henricson

Jägareförbundet: Licensfrågan måste lösas på lång sikt

Polismyndighetens åtgärder för att korta handläggningstiderna för vapenlicenser kan ha betydelse på kort sikt. Men för långsiktiga och bestående förbättringar krävs förändringar i vapenlagstiftningen, enligt Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa.

Två förslag i Polismyndighetens delrapport. Särskilda specialister på nationell nivå ska avgöra om en vapentyp är lämplig eller inte, till exempel för jakt. Samtidigt ska en tillfällig insats genomföras för att minska högen med licensansökningar till en permanent lägre nivå. Foto: Lars-Henrik Andersson

Nationell polisgrupp ska godkänna vapen

Polismyndigheten ska på nationell nivå inrätta en grupp med specialister som ska bedöma om ett särskilt vapen är lämpligt för ändamålet, till exempel jakt. Utöver det ska en extra insats för att korta handläggningstiderna för vapenärenden genomföras, med start i vår. Det är två åtgärder som läggs fram i en delredovisning av ett regeringsuppdrag polisen fick förra året.

EU-kommissionens förslag till vilka halvautomater som ska förbjudas är otydlig, enligt Miljöpartisten  Bodil Valero som skrivit en rapport om ett reviderat vapendirektiv. Hon föreslår att en tydligare indelning tas fram. Som exempel på vapen som kan förbjudas nämner hon sådana som har pistolgrepp, vilket även många jaktstudsare är utrustade med. Foto: Mattias Lilja

Svensk Jakt korrigerar vapenartikel

Igår publicerade svenskjakt.se en artikel om Miljöpartiets EU-parlamentariker Bodil Valeros vapenrapport till EU-parlamentets utskott för rättsliga och inrikes frågor. Efter påpekanden från Valeros assistent korrigeras här artikeln på ett par punkter.

Innan jägaren får licens ska hans kognitiva funktioner testas, om svenska EU-parlamentarikern Bodil Valero (MP) får som hon vill. Dessutom anser hon att vapen ska försäkras liknande en trafikförsäkring på en bil. Foto: Fredrik Hjerling/Jan Henricson

MP-politiker går mot regeringen i vapenfråga

UPPDATERAD TEXT Medan den svenska S-MP-regeringen har motsatt sig flera delar av EU-kommissionens förslag till reviderat vapendirektiv, gör Miljöpartiets EU-parlamentariker Bodil Valero tvärt om. I en rapport lägger hon fram skrivningar om långtgående skärpningar av kommissionens redan hårt kritiserade förslag.

Foto: Lars-Henrik Andersson

EU-parlamentariker kritiska mot nytt direktiv

Även ledamöter i EU-parlamentet är tveksamma till nyttan av flera delar i det föreslagna vapendirektivet. Det framgick av förra veckans konferens i Bryssel, som initierats av jägarförbundsorganisationen FACE.

Småländska vapen i Ingelstad har funnits sedan 1925.

Anrik vapenaffär i konkurs

Anrika vapenaffären Småländska vapen har försatts i konkurs på egen begäran. Enligt ägaren Benny Lilja är den främsta orsaken polisens långa handläggningstider av vapenlicenser.

Ola Wälimaa, Jägareförbundets förbundsjurist, berättar att den nya vapenpolicyn, har ett tydligt medlemsfokus.

Jägareförbundet betonar medlemsnyttan

Medlemmen i centrum – det är tanken med Jägareförbundets nya vapenpolicy.
– Den stora förändringen är att vi i huvudsak bara yttrar oss i licensärenden om en medlem begär det, säger förbundsjuristen Ola Wälimaa.