söndag 16 juni

Jakt & prylar

I nuläget är stålhagel det enda ekonomiskt vettiga alternativet till bly, när förbudet blir verklighet. Men det fungerar inte i alla äldre vapen. Foto: Jan Henricson & Tatiana Epifanova

Fråga vapenexperten: Kan jag skjuta stålhagel i gamla hagelbössan?

Premium

Sophie: Jag läste på Svenskjakt.se om det kommande förbudet mot blyhagel i anslutning till våtmarker och undrar kring den fina, gamla sida-vid-sida jag ärvt av min far. Han köpte den på 1980-talet, men den har ingen märkning för att kunna skjuta stålhagel, den franska liljan. Borrningen är 1/2 och 3/4. Kan jag skjuta bössan med stålhagel eller måste jag helt enkelt kassera familjeklenoden och köpa en ny?

Vapenexpert Filip Örnerkrans svarar: Min första tanke var att det är en enkel fråga att svara på. Detta utifrån min erfarenhet av stålhagelpatroner under senare delen av 1990- och början av 2000-talet.

Då var stålhagel fortfarande en relativt ny företeelse för Sverige och patronerna höll mycket höga gastryck. När det aldrig blev blyförbud i förra omgången frågan var uppe, föll intresset för stålhagel. I dag är svaret inte fullt lika enkelt, då utvecklingen gått framåt även inom stålhagelområdet. Svaret nu, 2023, blir nej, njae eller ja – med vissa reservationer.

Bättre stålhagel

Då vapnet inte är provtryckt för stålhagel kan jag inte råda dig att skjuta stålhagel i det. Du är följaktligen hänvisad till alternativhagelvarianter. Med det sagt är det så att det nu tillverkas stålhagelpatroner med betydligt lägre tryck och bättre förladdningar än de tidiga varianterna.

Med vissa justeringar som öppning av choke och eventuell anpassning av övergångskonan från patronläget till pipan, kan du med största sannolikhet använda vissa ammunitionssorter med vissa laddningar i din fars gamla bössa. Men detta är som sagt inget jag kan råda dig till då vapnet inte är stämplat som stålhageltåligt.

Ammunitionstillverkarna är också tydliga med att de inte tar något ansvar för eventuella
skador orsakade av stålhagelpatroner på vapen som inte är stålgodkända.

Viktiga faktorer

Haglens densitet och hårdhet tillsammans med pipornas stål och invändiga utformning samt vapnets konstruktion och patronens förladdning, är faktorer som har stor inverkan på vilket tryck ett vapen kan hantera utan att ta skada. Det vapnet klarar i arbetstryck styr också vilken energi det kan leverera vid användning av hagel i olika material.

 

Foto: Mostphotos

Haglens olika material har varierande densitet och hårdhet, vilket påverkar både antalet hagel i laddningar med samma vikt samt vilken hastighet de måste upp i för att uppnå önskad anslagsenergi på ett givet avstånd.

Ett hagelskott dödar effektivt genom en kombination av chock och penetration av djurets vitala delar, vilket leder till blodtrycksfall. För att uppnå önskad effekt om en etisk avlivning krävs det att haglen både träffar många nervpunkter samtidigt och/eller att de bär tillräckligt mycket rörelseenergi för att penetrera vitala delar. Detta ställer vissa krav.

Kortare skotthåll

För att uppnå motsvarande rörelseenergi med hagel av stål (med lägre densitet/egenvikt än hagel av bly), krävs därför också högre hastighet, vilket i sin tur uppnås genom kraftigare laddning. Även om moderna standardladdade stålhagelpatroner har ett något högre arbetstryck än dito av bly, är skillnaden inte större än att den kan hanteras i ett icke stålhagelgodkänt vapen. Detta förutsatt att förladdningen skyddar pipan invändigt och att övergångskonan från patronläget och choken håller rätt dimension.

Nackdelen är att utgångshastigheten också blir likvärdig med en standardladdad blypatron, vilket gör att maximalt hagelhåll måste minskas vid jakt eftersom stålhaglets lägre vikt gör att det är sämre på att bibehålla rörelseenergi.

Högre densitet

Blyhagel har alltså betydligt högre densitet än dito av stål och följaktligen högre egenvikt i varje hagel. Detta gör att mer rörelseenergi genereras i det enskilda blyhaglet jämfört med det enskilda stålhaglet vid samma utgångshastighet och motsvarande storlek. Energin bibehålls också bättre tack vare detta.

Likvärdig laddvikt i blyhagel kräver alltså lägre arbetstryck för att nå tillräcklig hastighet/rörelseenergi för att leverera god verkan i viltet.

En annan bra egenskap hos bly är att det är relativt mjukt vilket gör att haglen kan komprimeras på sin väg genom pipan. När haglen passerar övergången till choken komprimeras de ytterligare, vilket då inte är något problem även i de fall pipornas stål är av sämre kvalitet.

Laddning och trångborrning

Förenklat kan man säga att det finns två ammunitionsvarianter i 12/70 laddade med stålhagel som man behöver förhålla sig till: standardladdade och högeffektladdade patroner.

De förstnämnda anses av många gå fint att skjuta i ej stålhagelgodkända vapen, förutsatt att arbetstrycket inte överstiger 740 bar och max laddvikt om 30 gram med max hagelgrovlek om 3,25 mm (US4) samt maximal utgångshastighet om 400 m/s. Detta också förutsatt att choken inte är trängre än 1/2 eller cirka 0,5 millimeters krympning.

Maxtryck

Laddar du däremot med högeffektspatroner krävs alltid stålhagelgodkänt vapen. Detta på grund av att vapnet behöver klara ett maxtryck om 1.050 bar, maximal laddvikt 32 gram och maximal hastighet om 430 m/s. Detta är betydligt högre än de värden som krävs för standardladdad ammunition oavsett stål eller bly.

Stålhagelpatroner av högeffektstyp med högre hastighet och/eller tyngre laddning, vilka också har större totallängd på patronen än 70 millimeter, kräver alltså alltid stålhagelgodkända vapen.

Stålhagel är betydligt hårdare än dito av bly, vilket gör att förladdningen behöver vara av god kvalitet samt innesluta haglen helt under vägen genom pipan. Om inte kommer pipan att ta skada då stålhagel inte kan komprimeras på samma sätt.

En fördel med stål är att materialet är billigt och utbudet hyggligt vilket gör att priset per patron blir överkomligt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev