Foto: Jan Henricson

Dåtid och framtid i tilltalande jubileumsbok

Jägareförbundet Västerbotten som idag, lördag, håller årsstämma och firar jubileum i kulturhuset Väven i Umeå, släpper samtidigt sin 100-årsbok. En skrift som är något alldeles extra.

Jubileumsboken Från fjäll till hav, 100 år med länsjaktvårdsföreningen Jägareförbundet Västerbotten, innehåller allt man kan önska av en sådan publikation.

I en bok som denna ser man förstås bakåt, viktiga händelser och skeenden i föreningens historia dokumenteras. Men redaktörer och skribenter har för den sakens skull inte glömt nuet och framtiden.

Kanske är det därför Från fjäll till hav är så tilltalande. Här kopplas då och nu och framtiden ihop på ett självklart sätt: i kapitlen som handlar om vilt som rådjur och kronhjort likaväl som i kapitlen om föreningens ungdomsverksamhet och kvinnor i jakten, för att nämna några exempel.

 

En inbjudande helhet

Västerbottningen och jaktskribenten Bernt Karlsson är redaktör för boken. Till sin hjälp har han haft en redaktionskommitté bestående av förtroendevalda och personal. Layouten har gjorts av Malou Kjellsson.

Det märks att journalister har hållit i trådarna när de många skribenternas texter har sammanfogats till en helhet. Från Fjäll till hav kan sägas vara något av en reportagebok och är lättläst därefter.

Många och fina bilder har fått framträdande plats. Längre texter varvas med kortare fakta- och kuriosabetonade notiser som tillsammans med bilder, bildtexter, faktarutor, tabeller och diagram ger en helhet som är lättillgänglig och inbjudande för läsaren.

Bredden i jakten

Från Fjäll till hav spänner över 111 sidor, uppdelade på 26 kapitel, författade av 15 skribenter. I förordet nämns hur svårt redaktionskommittén vid sitt inledande möte hade att bestämma innehållet. Vad av allt som gjorts och hänt och pågår skulle lyftas fram i jubileumsboken?

Som läsare vet jag inte vad som ratades under gallringen, men jag kan konstatera att det som prioriterades är intressant, och givande även för en jägare som befinner sig många mil från det innehållsrika jaktlänet Västerbotten. Hur ska det då inte vara för västerbottningarna själva?

Bredden i jakten märks redan i bokens titel, Från fjäll till hav. Man kan också säga från ripjakten till säljakten och där emellan bland annat rådjur, kronhjort, rovdjur, kanadagäss och naturligtvis älg.

Naturlig plats

Länsföreningens arbete med viltvårdsområden och vad de betytt för västerbottenjägarnas jaktutövning har sin naturliga plats i boken.  Forskning, viltövervakning, hundar, viltmat och den nytillkomna mårdhunden har inte glömts bort. Kvinnorna i jakten, ungdomsverksamheten är andra kapitel som både blickar framåt och bakåt.

Västerbottningarnas nuvarande ordförande, Karl Gustav Abramsson, lyckas i kapitlet Vi har en viktig uppgift att fylla, lägga huvudfokus på det som är och komma ska, utan att för den skull glömma vikten av historia och traditioner.

Kapitlet om hur arvprinsen och hertigen av Västerbotten, vår kungs far, Prins Gustaf Adolf, kom att bli hedersledamot i Västerbottens läns jaktvårdsförening är både intressant och underhållande.

En rekommendation

Hur föreningen bildades, först på det tredje försöket, och vilka jaktens och viltvårdens banérförare som drev på för att organisera jägarna, har sin givna plats i en jubileumsbok som denna.

Ja, så där kan man hålla på, med kapitel efter kapitel i Från fjäll till hav. Men jag stannar där. Bättre är att rekommendera Västerbottenjägarna i synnerhet och andra jägare i allmänhet att köpa jubileumsboken, som för medlemmar kostar 200 kronor och för övriga en hundralapp mer.

Från fjäll till hav kan beställas på Jägareförbundet Västerbottens kontor i Umeå.

Från fjäll till hav

Skribenterna i jubileumsboken Från fjäll till hav är Anja Kjellsson, Bernt Karlsson, Karl Gustav Abramsson, Hans Geibrink, Christer Zakrisson, Torbjörn Lövbom, Malou Kjellsson, Göran Ericsson, Christer Eriksson, Sture Sjögren, Jimmy Nyman, Per-Arne Åhlén, Fredrik Dahl, Thomas Eriksson och Åke Sandström.

Redaktionskommittén har bestått av Karl Gustav Abramsson, Hans Eliasson, Calle Franklin, Hans Geibrink, Ulf Lundgren, Anja Kjellsson, Jimmy Nyman, Christer Zakrisson och Elisabeth Östman.

Bernt Karlsson har varit redaktör, layout och grafisk form har gjorts av Malou Kjellsson och omslaget har målats av Anders Pettersson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay