söndag 10 december

Jakt & prylar

Vi tipsar om fyra metoder för effektiv jakt på gräsänder. Foto: Ulf Lindroth

Så jagar du gräsänder

Premium

För många jägare är andjakt synonymt med sociala klappjakter. Men de vilda ­änder som flyttar ner genom landet varje höst ger många andra jakttillfällen. ­Gräsänder kan ställa höga krav på jägaren, så lägg ribban rätt vad gäller gömslen.

Ordet andjakt kan mana fram vitt skilda bilder hos olika jägare. En vanlig sådan bild är den sociala klappjakten, där skytten anvisas en plats bakom en skärm eller kanske till och med öppet på ett fält nära vattnet. Uppgiften att dölja sig är inte alltid viktig och i den mån ett skydd behövs är det förberett av jaktarrangören. Men gräsandjakt kan se ut på helt andra sätt och ställa helt andra krav. Det är dem vi ska fokusera på här.

Jakt på vilda gräsänder kan bedrivas på många olika sätt. Framför allt vid två typer av jakt behöver jägaren fundera på sitt kamouflage – vid sträckjakt i olika former, samt vid jakt med vettar eller bulvaner.

 

Kamouflage varierar

Kravet på kamouflage varierar från tillfälle till tillfälle. Generellt sett är gräsanden mer uppmärksam och skyggare än dykänder, jämförbar med ringduvor, men klart mindre vaksam än gäss, åtminstone grågäss. Här får du några riktlinjer som kan hjälpa dig att lägga ribban på rätt nivå då du kamouflerar dig inför en jakt på gräsänder i sjöar och åar eller längs kusten.

Oavsett hur din jakt ser ut ska du försöka huka i skydd och undvika stora rörelser då änder är på väg mot dig. Och vid nästan all jakt på vilda gräsänder kan en lockpipa förbättra dina chanser. Lär dig inledningsvis de enklaste lätena och använd dem försiktigt. På så vis kan du ge en naturlig ljudbild och skapa nyfikenhet utan att riskera att skrämma.

 

Foto: Ulf Lindroth

Sträckjakt i dagsljus

Gräsänder flyger mest i gryning och skymning, men kan ibland ha en bra flygaktivitet längs förutsägbara rutter även i dagsljus. Ett exempel är sträck från morgonens födosök till viloplatser som utnyttjas under dagen. Ett annat är det flygande som blir resultatet då flera jägare är ute samtidigt och håller änderna i rörelse. Under blåsiga dagar senare på säsongen kan änderna vara i rörelse och söka sig till platser som ger skydd mot vädret.

Om det finns möjlighet att gömma sig i terrängen räcker det ofta gott. Den som upptäcker inflygande änder tillräckligt tidigt kan huka i hög vass och bara räta på sig då fåglarna kommer i håll. Ett dike kan ge tillräckligt skydd och i brist på bättre kan några lövruskor som sticks ner i marken bli ett tjänligt gömsle.

Tidigt på säsongen är kraven på gömslet lägre. Senare på säsongen kan änderna vara betydligt mer misstänksamma och då undviker de troligen ett glest buskgömsle med en synlig silhuett. En blåsig dag är kraven också lägre än en lugn dag, eftersom änderna flyger lägre och måste upptäcka faran i vegetation som rör sig i vinden.

Undvik främst att visa silhuetten innan änderna kommer i håll. Det gäller även huvud och axlar, som är otroligt tydliga då de sticker upp ur en vass. Överväg ansiktsmask, inte minst soliga dagar.

 

När kvällssträcket sker längs stränderna kan det fungera utmärkt att bara dra in båten i en vassrugge, särskilt när det blåser och änderna flyger ganska lågt.

Kvällssträck

En av de viktigaste jaktformerna på gräsänder är sträckjakt på platser där de flyger in för att äta i skymningen och i mörkret. När den här jaktformen sker intill ett litet vattendrag räcker det i regel att ställa sig intill en buske eller i en vassrugge. Det kan fungera utmärkt att pressa in en liten båt i vass och skjuta från den, så länge den inte är målad i skarpa eller ljusa färger.

När jakten bedrivs ute på stubbåkrar är ett djupt dike en utmärkt plats, men det fungerar ofta utmärkt även att stå i ett tillfälligt gömsle av kamouflagenät ute på fältet. Tidigt på kvällen kan änderna skygga för ett sådant gömsle, men ju mörkare det blir desto mindre bryr de sig.

I det allra sista ljuset, när änderna syns som silhuetter mot himlen, kan du ställa dig helt öppet på fältet eller vada ut i vattnet. Då får du maximal öppen himmel att spana mot, men änderna kommer inte att skygga.

Vid kvällssträck är ansiktsmask och handskar att rekommendera. Ett ansikte kan ge en tydlig varningssignal även när det börjar skymma något.

 

Det är i många fall möjligt att jobba med mycket enkla gömslen då man vet var änderna vill slå. Kommer de in lågt mot vinden kan de vara på bra skotthåll innan de anar oråd, förutsatt att jägaren håller en låg profil.

Jakt med vettar

Det skjuts åtskilliga gräsänder som bonus vid klassisk sjöfågeljakt med vettar, en jaktform som i regel är inriktad på dykänder. Men gräsänder är generellt skyggare än de flesta dykänder och det är inte alltid att den enkla skärm sjöfågeljägaren använder som gömsle är tillräcklig. Tidigt på morgonen, eller blåsiga dagar då änderna gärna flyger ganska lågt, räcker det att huka sig bakom ett kamouflagenät. Men i fullt dagsljus blir läget ett annat.

Om det är en god chans att få gräsänder som bonus, eller om jakten riktas helt mot gräsänder, bör gömslet smälta in någorlunda väl med bakgrunden. Utnyttja naturlig vegetation för att inte väggen av
kamouflagenät ska ge ett alltför kantigt eller avvikande intryck. Dra upp framkanten så pass högt att det är lätt att försvinna bakom den då fågel är på väg in.

Finns det någon möjlighet att placera gömslet så att det skuggas av träd eller rentav får ett insynsskydd uppifrån ska den chansen utnyttjas. Måste gömslet placeras öppet kan ett enkelt nättak över gömslets bakre del förbättra förutsättningarna att förbli dold för överflygare.

En ansiktsmask skadar inte, men genom att huka i gömslet kan du ofta gömma ansiktet ändå. Undvik att låta blänkande eller starkt färgad utrustning ligga synlig och lägg båten en bit från gömslet, särskilt på platser där det inte brukar ligga båtar.

 

I de fall det kommer gräsänder över gåsjägarens bulvaner är chansen att få en bra ­skottchans mycket god. Änderna är i regel mindre varska än gäss.

Jakt med bulvaner

När lockfåglar används på land handlar det oftast om jakt på stubbåkrar som drar till sig änder. Korn och vete är uppskattade grödor. Fälten kan jagas i skymningen som sträckjakt och då gör lockfåglar i regel inte till eller från, eftersom de snart blir svåra att se på marken. Men är det bra fart på änderna kan de flyga även i dagsljus, inte minst morgon och sen eftermiddag. Då kan bulvaner göra skillnad.

Andsträck över fälten förekommer inte överallt. Dagens moderna tröskor lämnar relativt lite spillsäd kvar och i många trakter förekommer utfodring som ger änderna goda alternativ på andra platser. Troligen förklarar de två faktorerna varför andflockar över stubbåkrarna är en mindre vanlig syn än förr. Men inte minst i norr förekommer det fortfarande och när änder sträcker in till fält i dagsljus är det ett gyllene jakttillfälle.

Liggömslen är ett utmärkt sätt att hantera änder på fält. Änderna är inte alls lika misstänksamma mot gömslena som gäss är och jägarna behöver inte vara lika noga med att maskera gömslena fullständigt med vegetation som matchar fältet. I fullt dagsljus kan änderna vara mer misstänksamma mot nätgömslen som sticker upp och den lösningen rekommenderas inte. Bättre då att vänta in en blåsig dag och försöka gömma sig i ett djupt dike en bit ner i lä av bulvanbilden.

Ansiktsmask är knappast nödvändigt i liggömslet, men viktigt om du försöker gömma dig i vegetation eller ett dike, särskilt om solen skiner.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay