På Norges Jeger- og Fiskerforbund finns inga rekommendationer om att begränsa jakten med hund på grund av den allvarliga sjukdomen. Varken på hemmaplan eller i grannlandet. Foto: Jan Henricson

Norska jägareförbundet: Vi kan jaga med hund som vanligt

Från Norges Jeger- og Fiskerforbund finns inga rekommendationer om att jägarna ska lämna sina hundar hemma i samband med att den svenska ripjakten öppnar för norrmän på måndag.

Svenska Kennelklubben har i ett uttalande vädjat till norska jägare att inte ta med sina hundar till Sverige på grund av den allvarliga mag-tarmsjukdom som drabbat många hundar i Norge.

SKK vädjar till norska jägare med hund: Kom inte till Sverige och jaga

Tidigare har Kennelklubben stoppat norska hundar från att delta i hundarrangemang på den svenska sidan gränsen på grund av sjukdomsutbrottet. Det gäller utställningar, prov, tävlingar eller beskrivning och beslutet gäller tills vidare.

Kennelklubben stoppar norska hundar på grund av sjukdomsutbrott

Även den norska kennelklubben har vidtagit extraordinära åtgärder genom att ställa in samtliga planerade hundarrangemang i landet till och med måndag 16 september. Därefter kommer man att ta nya beslut.

Samtliga hundarrangemang ställs in i Norge på grund av allvarlig sjukdom

Men några begränsningar i hundjakten finns inte. På Norges Jeger- og Fiskerforbund säger informationschefen Espen Farstad att man inte heller planerar några sådana rekommendationer.

– Det viktiga nu är att följa myndigheternas anvisningar. Vi har ett bra samarbete med Mattilsynet och Veterinærinstituttet och de har inte funnit anledning till att vi inte ska jaga med hund, säger Espen Farstad.

På Norges Jeger- og Fiskerforbund har man tagit del av Svenska Kennelklubbens vädjan att norska jägare ska lämna hundarna hemma om de reser över gränsen.

– En liknande diskussion har förts i Finnmark, Norges nordligaste län, men några beslut om att stänga området för jakt, eller några rekommendationer om att begränsa jakten i Sverige, har inte tagits, säger Espen Farstad.

Espen Farstad som är informationschef på Norges Jeger- og Fiskerforbund säger att förbundet följer de råd och anvisningar som myndigheterna ger. Foto: Privat

Några tecken på att sjukdomen är särskilt smittsam finns inte, enligt Espen Farstad. Han grundar det på vad myndigheterna säger, och på att det finns fall där en hund i en flock blivit sjuk medan övriga förblivit friska.

– Ett generellt råd är att hundar inte ska vara i kontakt med andra hundar. Vad gäller jakten kan man då säga att man håller hundarna åtskilda när de vistas till exempel i en jaktstuga där flera jägare bor, säger Espen Farstad.

Farstad befarar att det kan ta lång tid att få svar på vad som drabbar de norska hundarna.

– Under den tiden är det viktigt att vi förhåller oss till de råd som ges av ansvariga myndigheter. Att vi inte spekulerar och skapar oro, säger Espen Farstad.

Fortfarande ingen röd tråd i norska hundsjukan

Arbetet fortsätter med att finna orsaken till den svåra magsjukan på hundar i Norge, som har lett till över 20 hundars död.

Än så länge har det inte hittats några samband vad gäller de sjuka hundarnas ålder, ras, utfodring, kontakt med andra hundar, rastningsområden eller liknande.

Sedan mitten av veckan har närmare tio nya fall med liknande symtom anmälts till norska myndigheter. En av dessa hundar har dött. De sjuka hundarna kommer från vitt skilda håll i landet.

Man fortsätter att obducera hundar och analysera prover från sjuka hundar.

Norska Veterinärinstitutet har hittat bakterien Providencia alcalifaciens i nio av de tio obducerade hundarna där bakteriologitesten är klara, men man betonar att det fortfarande råder stor osäkerhet kring orsaken till sjukdomsfallen och att det är viktigt att även följa upp andra spår.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.