lördag 24 februari

Hund

Situationen i Sverige överlag är bra när det gäller förekomst av antibiotikaresistens och användning av antibiotika till djur. Foto: Jan Henricson

Rapport visar: Antibiotika till hund fortsätter att minska

Försäljningen av antibiotika för användning till hund har minskat med två tredjedelar sedan 2006. Det är en tydlig tendens i årets Svarmrapport.

För tjugonde året publicerar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Svarmrapporten, som sammanställer data om antibiotikaresistens bland djur och livsmedel, samt hur försäljningen av antibiotika till djur ser ut i Sverige.

Ett tydligt exempel på en positiv förändring är försäljningen av antibiotika för användning till hund. Där har försäljningen minskat med två tredjedelar sedan 2006, mätt i antalet förpackningar per 1.000 hundar.

 

Engagerade veterinärer

– Veterinärer i Sverige har länge sett antibiotikaresistens som en viktig fråga. Men när vi kunde börja ta fram statistik över försäljningen till hund visade det sig att vårt beteende inte riktigt levde upp till vår självbild. Efter det har dock engagemanget varit stort bland smådjursveterinärer, och det avspeglas i en kraftig minskning, säger Oskar Nilsson, ansvarig för övervakningen vid SVA.

 

Bra resistensläge

Årets rapport visar, liksom tidigare rapporter, att situationen i Sverige överlag är bra när det gäller förekomst av antibiotikaresistens hos djur och användning av antibiotika till djur. Jämfört med andra länder används antibiotika till djur sparsamt här, och det minskar risken för utveckling och spridning av resistenta bakterier.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.