onsdag 29 maj

Hund

Om hunden plötsligt jagar sämre än vanligt, eller blir onormalt trött, kan man fundera på om den tränats på ett långsiktigt och bra sätt, om den får i sig tillräckligt energirik mat, om den kanske har ont, har fått en infektion eller annan sjukdom. Foto: Marie Gadolin

När hunden inte orkar jaga

Premium

Det kan finnas många orsaker till att en hund inte orkar med jaktarbetet som förväntat. Fel foder, dålig försäsongsträning eller infektioner kan vara bovar i dramat.
Den här artikeln har tidigare publicerats i Svensk Jakt nr 2–3/2016.

För att uppnå toppform krävs en bra diet med väl genomförd träning under ett antal månader före jaktstart. Hunden måste vara motiverad och vilja jaga.

Rent fysiskt krävs god kondition med starka muskler, ligament, senor och leder samt att hjärta och lungor effektivt kan syresätta kroppen och transportera bort dåliga restprodukter.

Dessutom behöver mag- och tarmkanalen, njurarna, hormonsystemen och huden vara friska för att hunden ska kunna prestera bra.

Hundar som tränas upp för snabbt och intensivt, eller som släpps på jakt utan föregående uppbyggnad, drabbas lättare av skador och smärtor vid jaktstart.

Träningen påbörjas redan på vårkanten för att sakta bygga upp en högpresterande hund till toppform inför höstens jakt. Genom att bygga upp hunden sakta ökar chanserna till god hållbarhet med mindre risk för skador.

Hundar som tränas upp för snabbt och intensivt, eller som släpps på jakt utan föregående uppbyggnad, drabbas lättare av skador och smärtor vid jaktstart. Det ger direkt en sämre ork och vilja till jakt. Även otränade hundar jagar vanligen mer än gärna, men sedan brukar de inte hålla i längden. Risken för skador ökar påtagligt för en trött hund som fortsätter att jaga.

 

Viktigt med bra foder

Har man tränat hunden bra, men den ändå verkar seg, får man fundera över om allt står rätt till i övrigt.

Får jakthunden rätt typ av foder och är den bra i magen? Hunden kan förväntas få en försämrad ork till följd av otillräcklig näringstillförsel. Kanske inte under de första jaktdagarna, men snart märks det om man inte anpassat mängden foder till arbetet. Det bör göras under en längre period för att minska risken för magbesvär. En del hundar drabbas av lös mage vid jakt och foderanpassning kan vara ett sätt att minska det problemet.

Tryter orken ändå bör man fundera över om hunden kan ha ont någonstans.

Ge gärna en liten portion ett par timmar innan jaktstart, sedan det stora målet mat först efter jakten. Skulle jakten vara långvarig kan flera små givor uppblött mat ges under jaktens gång.

Tryter orken ändå bör man fundera över om hunden kan ha ont någonstans. Är man osäker kan man låta en veterinär känna igenom hunden, ibland kan det vara lämpligt att göra en kontroll redan innan jaktsäsongen startar.

 

Infektioner

Skulle hunden drabbas av en infektion kan man förvänta sig nedsatt ork, det gäller de flesta infektioner i kroppen.

Det finns även parasitsjukdomar som kan påverka hundens arbetsförmåga, inte minst lungmask som numera diagnostiseras relativt ofta.

Man bör inte utsätta en hund med pågående infektion i kroppen för hård belastning.

Övre luftvägsinfektioner tillhör oftast gruppen kennelhosta som kan bero på både virus och bakterier. Den ses ofta där många hundar kommer i kontakt med varandra. De flesta hundar med kennelhosta drabbas ibland även av kväljningar. Ibland kan de drabbade hundarna bli väldigt nedsatta och till och med utveckla lunginflammation.

Man bör inte utsätta en hund med pågående infektion i kroppen för hård belastning. Hundens vilja att jaga gör att den oftast springer trots infektionen, men i slutändan kan man förvärra och förlänga återhämtningen.

Är man osäker på om hunden går och drar på en infektion kan man be en veterinär undersöka den.

 

Noskvalster

Noskvalster är en parasit som enligt studier förekommer hos en stor andel hundar utan att orsaka kliniska besvär. Man vet inte om det i enskilda fall kan orsaka nedsatt förmåga för den jagande hunden att utföra nosarbete. Ofta behandlas en hund på försöksbasis (se faktarutan längst ner, red:s anm) när man tror att noskvalster förekommer, eftersom diagnosen är svår att ställa. Det saknas kunskap om effekten av behandlingen vad gäller återställd jaktförmåga.

 

Tonsiller skyddar

En annan fråga som veterinärer ofta får, är huruvida stora tonsiller bör tas bort. Eftersom tonsillerna är lymfvävnad som finns för att skydda kroppen mot infektioner är det sällan ett bra alternativ, då sänks möjligheten till ett lokalt skydd mot virus och bakterier.

Att ha stora tonsiller är ett symptom på att något inte står rätt till. Det finns enstaka undantag då man ändå bör ta bort tonsillerna, till exempel om de blir så stora att det är svårt för hunden att andas, eller om det sker en tumöromvandling i tonsillen.

Att ha stora tonsiller är ett symptom på att något inte står rätt till.

En hund med stora tonsiller bör utredas för tecken på infektion och om möjligt behandlas för infektionen.

Virusinfektioner behöver läka ut av sig själva och är den vanligaste orsaken till övre luftvägsinfektioner (på samma sätt som en förkylning hos människa). Vid kvarstående besvär kan man dock behöva utreda vidare för att se om hunden kan lida av andra besvär i svalget som exempelvis främmande kropp i näshålan, nervproblem i svalget med mera.

 

Undvik kortison

Kortison kan vara aktuell behandling till de hundar som får överreaktioner i sitt immunförsvar, medicinen sänker snabbt och effektivt kroppens immunförsvar.

Man måste dock undvika den typen av behandling vid infektioner i allmänhet. En hund på kortison innebär ökad risk för att drabbas av infektioner.

 

Leg. vet. Annika Bergström

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.