Smålandsstövaren är en av de raser för vilka rasvårdande åtgärder diskuteras. Foto: Jan Henricson

Öppna stamböcker för stövarraser diskuteras

Svenska stövarklubben undersöker återigen möjligheten att öppna stamböckerna för schillerstövare och smålandsstövare och därmed möjliggöra parning med stövarraser i utlandet med samma jaktsätt och liknande utseende.

I ett protokoll från Svenska kennelklubbens avelskommitté framgår att det åter finns en öppning för att öppna stamböckerna för de båda svenska raserna smålandsstövare och schillerstövare. Syftet är rasvårdande, raserna är numerärt små och inavelsproblematiken uppenbar.

Ambitionen från Stövarklubben är att det ska vara ett långsiktigt arbete med rasvårdsplaner, där det sedan tidigare finns sådana planer som löper på.

Positiv till samarbete

Kennelklubbens avelskommitté är positiv till ett samarbete över landsgränser när syftet är att öka den genetiska variationen och säkerställa att aveln med svenska stövare är långsiktigt hållbar, avseende genetik, hälsa och funktion.

Stövarklubben avser att skicka in projektplaner för de båda raserna till avelskommitténs möte i januari 2023.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.