fredag 14 juni

Hund

Foto: Kenneth Johansson

Myndigheter vill ta bort prov med levande grävling

Användandet av levande grävling vid grytanlagsprov bör fasas ut under en övergångsperiod. Det föreslår Naturvårdsverket och Jordbruksverket till regeringen.

− Eftersom det inte har framkommit några tillräckligt tungt vägande skäl för att grytanlagsprov med levande grävling ska få fortsätta, är det svårt att motivera att det ska finnas ett undantag från huvudregeln i djurskyddsförordningen om förbud mot att utsätta djur för lidande. Därför föreslår Naturvårdsverket och Jordbruksverket att grytanlagsprov med levande grävling bör fasas ut, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten, i ett pressmeddelande.

För knappt ett år sedan gav regeringen Naturvårdsverket och Jordbruksverket i uppdrag att tillsammans utreda behovet av grytanlagsprov med levande grävling. Syftet var att kartlägga i vilken utsträckning det finns intressen som kan motivera att grytanlagsprov med levande grävling ska få fortsätta.

 

Lämpliga hundar

Naturvårdsverket och Jordbruksverket har nu slutfört uppdraget och myndigheterna konstaterar att grytjakt kan vara ett viktigt verktyg vid bekämpning av främmande arter samt vid eftersök av skadat grytlevande vilt. Ur ett samhällsperspektiv är det därför viktigt att det även i framtiden finns lämpliga hundar för grytjakt.

Snart klart för grytträning med roboträv

− Det har dock inte framkommit något som visar att grytanlagsproven med levande grävling skulle vara ett bättre redskap för att få fram lämpliga grythundar än alternativa metoder, som användning av attrapper eller grytjaktprov, säger Ulrika Gunnesby, projektledare på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

 

Risk för lidande

− Eftersom det i utredningen framkommit att det finns en påtaglig risk för lidande för de grävlingar som används vid grytanlagsprov anser vi i utredningen att undantaget i djurskyddsförordningen om att få använda levande grävling vid grytanlagsprov bör tas bort, säger Anna Tilly, djurskyddshandläggare på Jordbruksverket, i samma pressmeddelande.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.