Färskfoder kan innehålla resistenta bakterier

God hygien är viktig vid utfodring med rå hundmat, för att minimera risk för smittspridning. Foto: Marie Gadolin

I en studie finansierad av Jordbruksverket, har SVA undersökt förekomsten av antibiotikaresistenta färskfoder som innehåller kyckling.

Färskfoder är foder som består av bland annat råa slaktbiprodukter. Det säljs djupfryst. Fodret ska inte kokas eller på annat sätt tillagas eller värmebehandlas innan det ges till hunden. Ibland lyfts dock frågan om risken för att såväl hundar som människor ska drabbas av olika smittor från färskfoder. En tänkbar risk är spridning av antibiotikaresistenta bakterier.
Färskfoderprodukter som innehåller fjäderfä anses som den största risken och därför undersöktes endast sådana i SVA:s studie. Som ett mått på den allmänna hygieniska kvalitén undersöktes även den totala mängden av E. colibakterier i fodret.

Kolibakterier i alla
I studien undersöktes 39 prov av färskfoderprodukter från åtta olika färskfodermärken. Beroende på märke innehöll produkterna slaktbiprodukter från djur slaktade i Finland, Norge eller Sverige.
22 av produkterna innehöll endast slaktbiprodukter från fjäderfä medan sjutton innehöll slaktbiprodukter från flera olika djurslag inklusive fjäderfä.
Alla undersökta prov innehöll E. coli och i två av proven var förekomsten högre än Jordbruksverkets rekommendationer.
I nio av proven kunde ESBL-bildande E. coli isoleras (se faktarutan). Detta visar att i färskfoder, precis som i andra råa köttprodukter, finns det bakterier och vissa av dem kan vara resistenta mot antibiotika.

Noga med rengöring
Mängden ESBL-bildande E. coli i de undersökta färskfoderprodukterna var relativt låg. Men SVA anser ändå att sannolikheten är stor för att en hund som kontinuerligt äter foder i vilket det förekommer ESBL-bildande E. coli ska bli bärare av sådana bakterier.
Som hundägare bör man därför vara noggrann med handhygienen och diska hundmatskålen efter varje måltid.
Det finns i dagsläget dock inga indikationer på spridning av antibiotikaresistenta E. colibakterier från kycklingkött till människor i Sverige, enligt rapporten.
SVA rekommenderar dock att hundar inte ska äta färskfoder samtidigt som de behandlas med antibiotika, samt en tid efter avslutad behandling. Detta eftersom behandling med antibiotika gynnar förekomsten av resistenta bakterier.

Vad betyder ESBL?

Förkortningen ESBL står för ”extended spectrum beta-lactamases”, vilket är en grupp enzymer som bryter ner beta-laktamantibiotika (penicilliner och cefalosporiner). Bakterier som bildar ESBL kan därför inte behandlas med dessa viktiga läkemedel. Ett exempel på en bakterie som ibland kan bilda ESBL ärE. coli.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.