måndag 20 maj

Hund

I Skåne går det nu att göra BPH med sin hund. Foto: SKK

BPH – varför gör hunden så?

Jägareförbundet Skåne genomför beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH. Beskrivningarna kan göras på ett flertal platser runt om i Skåne. Möjlighet finns att få sin hund beskriven för såväl hundägare och uppfödare som för rasklubbar.

Vad är BPH?

Det är ett sätt att få kunskap om hur din hund fungerar och varför den reagerar som den gör i olika situationer. En form av mentalbeskrivning, som passar alla hundar oavsett om det är jakthundar, brukshundar eller sällskapshundar. Beskrivningen är standardiserad och framtagen av Svenska Kennelklubben. Resultaten stambokförs och publiceras i SKK:s e-tjänst Avelsdata.

Protokollen redovisas i sin helhet tillsammans med spindeldiagram. Diagrammen kan visas på individnivå, på kullar och på raser. Detta gör att man kan jämföra sin hund med kullsyskon och även se föräldradjurens påverkan på sina avkommer.

 

Vem har nytta av BPH?

Mest nytta av BPH har den hund som har kloka ägare som sätter sig in i beskrivningen och försöker förstå och dra nytta av resultaten i protokollet. Ägaren kan då omsätta kunskapen och då ökar förståelsen varför hunden reagerar som den gör i olika situationer.

Uppfödare har stor nytta av BPH i sitt avelsarbete genom att titta på de egenskaper som tänkta föräldradjur har och hur en eventuell parning skulle kunna ge de bästa mentala egenskaperna. Hunden, ägaren och uppfödaren har nytta av BPH.

 

Hur har jakthunden nytta av BPH?

Jakthundar används på vitt skilda jaktformer som kräver olika mentala egenskaper för att bästa resultat på jakten ska uppnås. Hundens mentala egenskaper framkommer i beskrivningen och dessa använder sig hunden av vid jakt.

Därför kan BPH ge god komplettering till hur man ska jaktträna sin jakthund. Exempelvis om hunden visar att den har lätt för att bli arg på flertalet av momenten ska träningen kanske fokusera på att hunden inte ska komma i de känslolägena för ofta, likväl som en hund som kräver mycket förarstöd kanske ska tränas för att bli mer självständig. Detta är ju helt beroende av vilken jakt hunden ska användas till.

 

Varför ska man beskriva hunden på BPH – varför räcker inte jaktproven?

BPH beskriver hundens grundläggande mentalitet med så liten påverkan som möjligt från föraren. Hunden får i ett BPH bevisa vem den faktiskt är. På ett jaktprov är det teamet, hunden och föraren, som tillsammans genomför provet. En skicklig förare kan delvis påverka hunden genom att hjälpa hunden vid rätt tillfällen.

 

Vilka egenskaper tittar man på?

I BPH ingår åtta moment som tillsammans beskriver hundens mentala, arvbara egenskaper, vilket är vetenskapligt utvärderat. Man beskriver bland annat hundens kontakbenägenhet med främmande personer, hundens förarbundenhet, lust till och attityd vid lek, hur villig och uthållig hunden är att jobba på testet för mat, hur rädd eller arg hunden blir om den överraskas och hur snabbt den löser situationen, hur hundens reaktion är vid oväntat ljud, vad hunden gör vid möte med människor som är ”avvikande”, hur villig hunden är att gå på olika underlag, skott (valfritt), då hundens reaktion rädsla eller förväntan beskrivs.

 

Marieth Johansson

Vill du veta mer?

På Jägarförbundets Skånes hemsida www.jagarefor
bundetskane.se
kan du läsa mer om hur BPH går till och vilka datum som är inplanerade och hur du anmäler dig. Du kan även gå in på SKK:s hemsida www.skk.se (sök på BPH) och läsa mer.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.