tisdag 18 juni

Viltvård

Viltvård på slätten får vidare spridning

Markägare och odlare kan göra mycket för viltet och därigenom motverka effekterna av ett storskaligt brukande. Till fördel också för produktionen eftersom nyttodjur för jordbruket, som exempelvis pollinatörer, gynnas av viltvårdande åtgärder. Foto: Jan Henricson

Genom en ny tjänst på Jordbruksverkets hemsida får lantbrukare i slättlandskapet råd om viltvårdande åtgärder som också är till nytta för den egna produktionen. Det handlar om vad som kan göras med kantzoner och åkerholmar, bland annat.

I Jordbruksverkets projekt Mångfald på slätten har viltet varit ett av fyra fokusområden. Fältvandringar har arrangerats och konferenser i ämnet genomförts.
Nu inleds också en rådgivning riktade direkt till markägare och odlare. På Jordbruksverkets hemsida ges en mängd praktiska råd om viltvårdande insatser i slättlandskapet.
– Vi tipsar om enkla åtgärder som inte bara är till nytta för viltet utan också gynnar produktionen, genom att förutsättningarna för till exempel pollinatörer och andra nyttodjur förstärks, säger Jordbruksverkets projektledare Ann-Marie Dock-Gustafsson.

Många goda råd
Jägareförbundet har deltagit i arbetet genom Fredrik Widemo som sitter i Jordbruksverkets referensgrupp för mångfaldsprojektet. Han ser positivt på satsningen på en mer allmän rådgivning.
– Det här är extremt bra. Till Jordbruksverket vänder sig människor som vi i Jägareförbundet i många fall har svårt att nå med våra viltvårdande budskap, säger Fredrik Widemo.
Vad är det då för tips och råd som erbjuds på Jordbruksverkets hemsida? Ja, för viltvårdande jägare är det inga konstigheter. Det handlar om kantzoner, lä och skydd, åkerholmar och våtmarker, med mera.
Enligt Ann-Marie Dock Gustafsson är rådgivningen en satsning som ligger rätt i tiden. Det märktes inte minst vid ett utvärderingsseminarium som hölls i Alnarp.
– Då fick vi klart för oss att det fanns ett stort intresse för viltet. Och eftersom dessa viltvårdande åtgärder lyfter mångfalden generellt kom vi fram till att vi ville satsa mer på det här området.

Kan växa
Enligt Fredrik Widemo är Jägareförbundet tydliga med att jakten och viltvården står för viktiga ekosystemtjänster. När Jordbruksverket nu ställer sig bakom detta genom officiell rådgivning om vad som kan göras för viltet genom att motverka de negativa effekterna av ett storskaligt brukande är det ett steg i rätt riktning.
Och från Jordbruksverkets sida tror man att engagemanget för viltvården kan växa.
– Det här är ett första steg som jag hoppas kommer att utvecklas, säger Ann-Marie Dock-Gustafsson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay