lördag 20 april

Socialdemokraterna vill ”ge vargen tid”

37 april håller Socialdemokraterna partikongress i Göteborg. Bland motionerna som ska behandlas av kongressen finns ett par med vargkoppling, från några av partidistrikten i vargområdet.

Socialdemokraternas partidistrikt Gävleborg har lämnat en motion till partikongressen där partiet föreslår följande:

att en långsiktig vargförvaltningsplan utarbetas för att stabilisera vargstammens storlek utan att vi riskerar dess genetiska status,

att den utökade skyddsjakten som beslutas av länsstyrelserna kompletteras med gemensamma riktlinjer samt tillämpningen av dessa,

att riktlinjerna och definitionen av den utökade skyddsjakten utvidgas från att samma villkor som tidigare gäller till att ta större hänsyn till djurhållares faktiska situation,

att rovdjursjakten bedöms utifrån en helhetssyn på det totala rovdjurstrycket i regionen,

att verka för ökad forskning och framtagande av metoder som förebygger vargangrepp på tamdjur.

Verka mot utsättning
De så kallade skogslänen, det vill säga partidistrikten Dalarna, Jämtland, Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten, har också skrivit en ”vargmotion” till partikongressen. I motionen föreslås att verka mot utsättning av varg och att stå fast vid Socialdemokraternas tidigare formulerade mål om en miniminivå för varg på 200 individer i landet.

”En lyckad rovdjurspolitik förutsätter att acceptansen för den är hög hos den berörda delen av befolkningen. Så är inte fallet idag. En av anledningarna till det är den planerade inplanteringen av varg, som regeringen aviserat men hittills inte kunnat genomföra”, skriver (S)-skogslänen i motionen. De fortsätter:

”Planen är att utöka den svenska vargstammen med 20 individer från öst för att förstärka vargstammens genetiska status. Försök från andra delar av världen visar att inplanteringen av rovdjur starkt försämrar den berörda befolkningens acceptans för den förda rovdjurspolitiken. Det är i sig naturligt. Att förflytta in fler vargar i redan konfliktdrabbade områden för att stärka stammen är uppenbart kontroversiellt.”

Krav på beslut
I motionen föreslås vidare att (S)-kongressen beslutar:

att en långsiktig plan på minst 20 år krävs för att förstärka den genetiska statusen på vargstammen

att den utökade skyddsjakten kompletteras med gemensamma riktlinjer för länsstyrelserna om tillämpningen av reglerna samt med metoder för lokalt medinflytande för vargförvaltningen

att verka för ökad forskning och framtagande av metoder som förebygger vargangrepp på tamdjur

”Vissa delar av landet har mycket tätt mellan vargreviren, och i vissa fall är det det samlade rovdjurstrycket, då flera av de stora rovdjuren samlas i samma geografiska område, stort. De lokala förutsättningarna ser annorlunda ut från län till län, och därför är det lokala inflytandet och ansvaret över förvaltningen avgörande för att den ska accepteras”, skriver skogslänen i motionen till partikongressen.

Yttrande från partistyrelsen
Partistyrelsen skriver i sitt yttrande över vargmotionerna att ”Socialdemokraternas vargpolitik är enkel:

Begränsa vargen i de områden där det idag finns uppslitande konflikter men håll fast vid en miniminivå på 200 vargar i Sverige.

Ge vargen tid att hitta sin plats i svensk natur i samspel med människor och nå gynnsam bevarandestatus.

Därefter kan vi förvalta stammen med en beslutsmässig regional förvaltning med ett stort lokalt inflytande. Det totala rovdjurstrycket måste också vara en aspekt i förvaltningen.”

 

Bifall?

Partistyrelsen förslår bifall för endast två delar av ”vargmotionerna”, nämligen:

att stå fast vid det socialdemokratiska målet om en miniminivå för varg på 200 individer

att verka för ökad forskning och framtagande av metoder som förebygger vargangrepp på tamdjur

 

Läs även:

Dags att börja säga ifrån ordentligt

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev