Ny studie stöder Karl Hedin

Sågverksägaren Karl Hedin som i Svensk Jakt framfört att älgskadorna på talltimmer är mycket begränsade får nu stöd i sin uppfattning genom iakttagelser vid flera andra sågverk. Uppgifterna presenteras i ett examensarbete från Skogsmästarskolan.

I Svensk Jakt Nyheter nummer 12/2009 hävdade sågverksägaren Karl Hedin att hans sågverk inte har märkt av några större älgskador på klentimret av tall. Detta trots att en stor andel av träden avverkats i områden där betestrycket var hårt under älgexplosionen på 1970- och 1980-talet.

Frågan som Karl Hedin ställer är om diskussionerna kring älgens inverkan på talltimrets kvalitet, främst från skogsbolagens sida, är överdrivna. Artikeln fick skarp kritik från företrädare för skogsbolagen som hävdat att Karl Hedin vill ha en högre älgstam på grund av att han själv jagar mycket.

Men nu får Karl Hedin stöd i sina åsikter. I ett nyligen publicerat examensarbete från Skogsmästarskolan vid Sveriges Lantbruksuniversitet, har Per Kvarnström undersökt frågan närmare.

Skickat enkäter
Han har skickat ut enkäter till större sågverk inom Dalarnas, Värmlands och Västmanlands län som sågar talltimmer.

I enkäten har Per Kvarnström bland annat frågat om det blivit fler älgskadade tallstockar som kommer in till sågverket. Totalt tillfrågades tolv sågverk, av dessa har fem sågverk besvarat frågorna om älgskadat talltimmer.

Resultaten är slående. Inte i något fall uppger de svarande att de märkt av någon ökning av andelen älgskadade tallstockar (fyra sågverk uppger att den inte ökat medan ett uppger att man inte vet).

Per Kvarnström nämner ett antal tänkbara orsaker till att sågverken inte märker av älgexplosionen. En orsak kan vara att de älgbetade bestånden ännu inte gallrats. Andra orsaker som förs fram är att skördarförarna sorterar bort de älgbetade stammarna vid gallringen, alternativt att dessa stammar togs bort redan när skogen röjdes.

Det sistnämnda har även Karl Hedin framfört som den troligaste förklaringen.

{DynamicContent:[Modul] Webbfråga}

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev