Publicerad 15 maj 2013 - 16:17

Förtydligande från forskare om älg och varg

Igår rapporterade Ekot i Sveriges Radio om forskning om vargens påverkan på den svenska älgstammen. Med anledning av hur Ekots inslag vinklades kommer de ansvariga forskarna nu med ett förtydligande.

 

Inslaget i Ekot har väckt en hel del reaktioner, och återgav bara valda delar av vad Håkan Sands och Camilla Wikenros forskning faktiskt visar. Av den anledningen har Sand och Wikenros skrivit ett förtydligande, som återges i sin helhet nedan.

 

Förtydligande angående vargens inverkan på älgstammen

Ett inslag i Dagen Eko den 14 mars gällande vargens inverkan på älgstammen i Sverige har resulterat i många reaktioner. Inslaget baserades dels på utdrag från ett föredrag av Håkan Sand som gavs under det så kallade vargsymposiet i Vålådalen och en följande intervju med samma person.

 

Håkan Sand

I intervjun refererades valda delar av föredraget där man jämförde vargens och jägarnas uttag i älgstammen på nationell nivå. En jämförelse på denna geografiska skala visar att vargen tar relativt liten del, vilket är naturligt då vargen för närvarande förekommer i en relativt begränsad del av Sverige.

Ett viktigt budskap i föredraget var att denna relation (vargpredationjaktuttag) förändras markant då man kommer in i så kallade varglän såsom Dalarna och Värmland, och i synnerhet för vissa områden inom dessa län.

I flera områden i dessa varglän, där det dessutom finns en tät björnstam, visar beräkningar att vargens och björnens uttag idag utgör >50% av det totala möjliga årliga uttaget i älgstammen och att detta predationsuttag för vissa områden uppgår till >80%.

 

Adaptiv strategi hos jägarna

I en nyligen publicerad avhandling av Camilla Wikenros, Grimsö, SLU, har vi sammanställt data på avskjutning från 25 olika lincensområden i 7 olika vargrevir samt motsvarande data från ytterligare 25 närliggande licensområden utan vargförekomst så kallade kontrollområden. Dessa data visar att jaktuttaget minskar med cirka 50% i områden där varg etablerar sig direkt året efter att etablering har skett.

Vår tolkning är att denna momentana och markanta reduktion är en medveten och adaptiv strategi hos jägarna i syfte att motverka en överbeskattning av älgstammen och därmed förhindra att det totala uttaget av jägare och varg resulterar i en nedgång i älgstammens numerär. Våra beräkningar visar att man i vissa områden minskar jaktuttaget något mera än vad man skulle behöva utifrån vargens predationsuttag i älgstammen.

Vi konstaterar att man i vissa områden efter vargarnas etablering reducerade jaktuttaget så att man gick från ett högre uttag (jämfört med kontrollområden) till att skjuta färre älgar jämfört med kontrollområdena och att jaktuttaget i båda typerna av områden successivt minskade över tid (under en tioårsperiod).

Vi fann dock att man i andra vargområden där man hade haft varg under en längre tid (>10 år) fortfarande sköt mera älg/1.000 ha jämfört med motsvarande kontrollområden. Förklaringen till detta ligger troligen både i det faktum att vargarna initialt etablerade sig i områden med högre älgtäthet än i kontrollområdena samt i det faktum att man i vargområden initialt minskade uttaget så mycket att älgstammen ökade i täthet och därmed kunde man göra ett större uttag (än i kontrollområden) även en tid efter etableringen av varg.

Håkan Sand

Camilla Wikenros

 

Läs tidigare artikel:
”Jägarna tänker långsiktigt”

Skribent

Svensk Jakt

webbredaktionen@svenskjakt.se

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram