lördag 22 juni

Eskil: ”Vi har redan sagt vad vi tycker”

För en vecka sedan presenterade Centerpartiet sitt 25-punktsprogram ”Agenda för landsbygden 2012”, där de viktigaste punkterna för en långsiktig landsbygdspolitik räknades upp. Jakt-, vilt- och rovdjursfrågor utelämnades helt i denna framtidsvision, vilket väckt många reaktioner. Men detta ställningstagande försvaras av centerpartisten och landsbygdsministern Eskil Erlandsson.

 

Thomas Bertilsson, näringspolitisk chef på Lantbrukarnas riksförbund, var en av de som i måndags (läs artikel här) reagerade på att Centerpartiet helt förbigick de här frågorna i sin framtidsvision:
Rovdjursfrågan nämns inte alls. Det kan nog bero på att det finns en politisk hetta i rovdjursfrågan, men med tanke på att det är på gång med en ny jaktlagsutredning hade vi velat se mer tydlighet, sade Thomas Bertilsson till Svensk Jakt i måndags, och fortsatte:

Med tanke på hur viktiga dessa frågor är för landsbygden är det märkligt att Centerpartiet inte alls tar upp någon av dessa i sitt 25-punktsprogram.

Landsbygdsfrågor är något som i högsta grad berör landsbygdsminister Eskil Erlandsson, som ju dessutom är centerpartist, och när Svensk Jakt på fredagen fick en pratstund med ministern ställde vi frågan:

Är inte rovdjurs-, jakt- och viltfrågor tillräckligt viktiga för att platsa på den här 25-punktslistan?

Det finns tre kommentarer kring det påstånendet. Vad gäller rovdjursproblematiken gjorde vi ett ställningstagande under sommaren, i form av en debattartikel, där vi talade om vilken vår inställning är i rovdjursfrågan. I den frågan har vi redan sagt vad vi tycker, säger Eskil Erlandsson.

För den andra fattade vi, på regeringsplanet, i mitten av juli beslut om tillsättandet av en ny jaktlagsutredning.

Den tredje kommentaren jag vill göra är i det här framtidsprogrammet har vi både frågan om att ta tillvara på skogens alla värden, samt att vi ska ha en ökad svensk matproduktion, för jordbrukets det. I båda dom delarna kan man ju säga att jakten ligger också i det här 25-punktsprogrammet, men sakfrågorna är hanterade sedan tidigare.

 

Så det är i det ljuset man ska se 25-punktsprogrammet: ni har redan sagt var ni står i rovdjursfrågan?

Ja, i rovdjursfrågan publicerade vi vår inställning i månadsskiftet juni/juli.

 

Debattartikeln som Eskil Erlandsson syftar på publicerades i en rad landsortstidningar och var i samtliga versioner undertecknad av Anders W Jonsson, vice partiordförande i Centerpartiet. Undertecknande var även beroende på respektive tidnings spridningsområde en ledande regional partiföreträdare.

Här är länk till ett sådant exempel, publicerad i Arbetarbladet (Gävleborgs län) den 29 juni.

 

Kan du förstå att många människor ändå känner frustration över detta?


Eskil Erlandsson.
Foto: Jan Henricson

Jo, för det djurhållande jordbruket kan jag verkligen förstå, speciellt i dom områden som hyser de täta rovdjursstammarna. Och jag har flitiga och ständiga diskussioner med dom, likväl som med de renskötande samerna, som också verkar i områden som ibland har väldigt täta rovdjursstammar.

Vad gäller jakt som helhet är det ju en synnerligen viktig fråga för en stor del av landsbygdsbefolkningen, för många kanske till och med skälet för många att bo och framleva sitt liv på landsbygden. Många har ju även utvecklat en verksamhet runt det, och det är ju därför vi har utarbetat visionen om Skogsriket där vi ska ta vara på skogens alla värden. Där har vi ju ett särskilt fokus på det här med rekreation och fritid, och det inbegriper ju jakten.

 

Så för att sammanfatta vad gäller rovdjuren hänvisar ni helt till det ni Centerpartiet sade i somras?

Ja, just det. Och i framtidsvisionen är det en viktig del i både jordbruket och skogen att ta tillvara på alla de värden som finns.

Alla som nu är besvikna och frustrerade över rovdjurssituationen vilket är nästa resultat de kommer att få se?

Vår förhoppning är att vi snarast ska klara av bryderierna som är med anmälningar som är till domstol. Detta för att därefter kunna förvalta våra rovdjur likväl somm andra djur nationellt utan inblandning av den europeiska unionen och de domstolar som finns där.

En återgång till det normala, alltså?

En återgång till det normala, ja en svensk förvaltning som det dessutom redan är beslutat ska regionaliseras så att den kommer så nära människorna som möjligt, säger Eskil Erlandsson (C).

 

Läs tidigare artikel:

Jakt, vilt och rovdjur prioriteras inte av (C)?

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev