Polisens tolkningar av vapenlagen avfärdades av högsta instans

Premium

Avgörandet i Högsta förvaltningsdomstolen, som gav en jägare rätt att även fortsättningsvis förvara sina vapen i föräldrahemmet, har redan fått effekt i rättstillämpningen. I ett utslag hänvisar en förvaltningsrätt till domen i högsta instans när man kör över Polismyndighetens tolkningar av vapenlagen.

29 juni 2021

NMR-medlem får tillbaka vapen och ammunition

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att ett vapentillstånd kan inte återkallas enbart på grund av en persons engagemang i en våldsbejakande organisation. Nu får mannen tillbaka sitt vapen och sin ammunition.

7 april 2021

Jägareförbundets jurist: Mycket viktigt att vapendom prövas i högre instans

Premium

Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa anser det mycket viktigt att Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd och avgör om det är rätt att frånta Per Folkerud hans vapen på grund av de skäl som anges av kammarrätten. Fallet är prejudicerande och bör avgöras av högre instans.

3 april 2018

Regeringen svarar inte EU om vargjakt

Regeringen avstår från att informera EU-domstolen om hur svensk domstol tolkar EU:s direktiv vad gäller licensjakt på varg.

Jägarna i Kölstareviret i Västmanland sköt under tisdagsförmiddagen en vuxen hona. Det är den femte vargen som skjuts i jaktområdet, och ytterligare två vargar är på väg att ringas. Foto: Boo Westlund

22 februari 2018

Licensjakten på varg prövas inte av Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen kommer inte att pröva årets vargjakt. Därmed är den juridiska granskningen av årets licensjakt avslutad.

2 juni 2017

Skyddsjaktsbeslut på järv prövas av domstol

Svensk Jakt har tidigare rapporterat om ett fall där två samebyar i Norrbotten ansökte om skyddsjakt på järv i förebyggande syfte. Länsstyrelsen sade nej men samebyarna överklagade och fick rätt när ärendet prövades i Kammarrätten.

27 februari 2017

Länsstyrelse varnar för järvutrotning

Kammarrätten i Sundsvall säger i en uppmärksammad dom att det är rätt med skyddsjakt på järv i förebyggande syfte. Länsstyrelsen i Norrbotten överklagar nu till högsta förvaltningsdomstolen och varnar för att det synsättet kan bidra till att järven utrotas i landet.
Även Rovdjursföreningen överklagar kammarrättens dom.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev