Ska järv få skyddsjagas i förebyggande syfte? Den frågan kan komma att avgöras i Högsta förvaltningsdomstolen. Foto: Kenneth Johansson

Länsstyrelse varnar för järvutrotning

Kammarrätten i Sundsvall säger i en uppmärksammad dom att det är rätt med skyddsjakt på järv i förebyggande syfte. Länsstyrelsen i Norrbotten överklagar nu till högsta förvaltningsdomstolen och varnar för att det synsättet kan bidra till att järven utrotas i landet.
Även Rovdjursföreningen överklagar kammarrättens dom.

Två samebyar i Norrbotten ansökte om skyddsjakt på järv i förebyggande syfte. Länsstyrelsen sade nej men samebyarna överklagade och fick nyligen rätt i en dom från kammarrätten.

Länsstyrelsen i Norrbotten har nu i sin tur överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.
Kammarrätten menar i sin dom, att samernas särställning som urfolk ska beaktas vid prövningen av skyddsjakt efter stora rovdjur. Länsstyrelsen anser att det i så fall behöver utredas mer eftersom det saknas rättstillämpning och praxis inom detta område.

 

Länsstyrelsen varnar

Samtidigt varnar länsstyrelsen för konsekvenserna:
”… om samernas särställning som urfolk ska beaktas vid bedömningen av skyddsjakt, och om detta medför lättnader i prövningen av övriga omständigheter, kan det resultera i stora negativa konsekvenser för bevarandestatusen hos stammarna av såväl järv som övriga stora rovdjur i Sverige.”
Vidare menar länsstyrelsen i Norrbotten att koncentrationen av järv inte är särskilt hög i den aktuella samebyns område och att det därmed inte finns risk för att järven kan orsaka allvarlig skada.
Länsstyrelsen skriver även i sin överklagan att samebyn får ersättning för varje dokumenterad föryngring. Samtidigt konstateras att den senaste inventeringen gav osäkra resultat.

 

”Decimeringsjakt”

” Länsstyrelsen anser dock att det vore oansvarigt av förvaltningen att bevilja skyddsjakt i förebyggande syfte, som i praktiken är en decimeringsjakt, när arten i fråga inte har gynnsam bevarandestatus och man vid låga populationsnivåer har ett mycket begränsat utrymme för skyddsjakt.”
Länsstyrelsen i Norrbotten varnar för att kammarrättens resonemang i domen kan leda till följande:
” Om de förutsättningar som föreligger i detta ärende ska utgöra skäl för att bevilja skyddsjakt, och liknande bedömning tillämpas på samtliga ansökningar framöver, bedömer Länsstyrelsen att järvstammen på sikt kommer att försvinna från den svenska faunan.”
Även Svenska rovdjursföreningen har överklagat kammarrättens dom, men ber att få återkomma med motiven.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev